Em đang học tập rất vui ở Mỹ. Thật tuyệt với! Em có rất nhiều bạn đến từ các quốc gia khác nhau nên em được học nhiều về văn hóa các nước. Mong rằng có nhiều bạn khác cũng được trải nghiệm như em. Cảm ơn Capstone nhiều!