Cuộc sống của một du học sinh ở Mỹ như tôi có nhiều điều mới mà tôi cần phải học hỏi. Và có cả những khó khăn. Nhưng tôi biết mình cần tìm sự hỗ trợ ở đâu - gia đình, bạn bè và Capstone Việt Nam