CHƯƠNG TRÌNH MBA - THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tổng quan khóa học

 • Là khóa học 2 năm (4 học kỳ)
 • Chỉ bắt đầu vào kỳ Mùa Thu (tháng 8)
 • Hạn nộp đơn là Mùng 1 tháng 2
 • Không yêu cầu phải có bằng đại học về kinh doanh
 • Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, tuy nhiên có ưu tiên cho người có kinh nghiệm làm việc.

Yêu cầu tối thiểu

 • Điểm tổng kết 60 giờ tín chỉ cuối cùng của Đại học là 3.0 (trên thang điểm 4.0)
 • TOEFL iBT từ 79 điểm hoặc TOEFL PBT từ 550 điểm hoặc IELTS từ 6.5
 • GMATtừ 500 điểm.

Giới thiệu

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh là khóa học gồm 52 giờ tín chỉ được thiết kế để học trong 2 năm. Chương trình có 4 cấu phần:

 • Kinh doanh cơ bản (Business Core): 24 giờ tín chỉ
 • Nâng cao (Advanced Core): 9 giờ tín chỉ
 • Tích hợp (Integrated Core): 7 giờ tín chỉ
 • Các môn Tự chọn (Set of Electives): 12 giờ tín chỉ (trong đó phải có ít nhất 1 chương trình quốc tế).

Thay vì lấy các lớp Tự chọn, sinh viên có thể chọn trước một ngành chuyên sâu để theo học.

Chương trình Thạc sỹ kép

Sinh viên đang theo học các khóa học Thạc sỹ ở chuyên ngành khác có thể lấy 9 giờ tín chỉ từ chương trình hiện có của mình để bù cho cấu phần Các môn Tự chọn của chương trình MBA. Do đó, văn bằng kép Thạc sỹ/Thạc sỹ Quản trị kinh doanh có thể được hoàn thành sau khi sinh viên học thêm 43 giờ tín chỉ MBA nữa. Cấu phần Tích hợp sẽ bao gồm 3 giờ tín chỉ về lý thuyết và 4 giờ tín chỉ về thực hành.

Kỹ năng Toán và Kinh tế cơ bản

 • Lớp MATH 205: Giải tích và Đại số tuyến tính (General Calculus and Linear Algebra) - 3 giờ tín chỉ
 • Lớp Kinh tế: 6 giờ tín chỉ (ưu tiên những sinh viên đã khá vững Kinh tế vi mô).

Những ai nên theo học?

Các chương trình MBA được thiết kế dành cho những người không tốt nghiệp đại học ngành kinh doanh. Những sinh viên MBA của K-State thường có bằng đại học về kỹ thuật hoặc liberal arts (các chương trình học đại cương). Một số sinh viên MBA còn có bằng về công nghệ thực phẩm, giáo dục, kiến trúc, và ngôn ngữ hiện đại.

Chương trình MBA tạo cơ hội cho các sinh viên học hỏi các kiến thức kinh doanh chung cũng như phát triển tập trung vào một lĩnh vực cụ thể, như: Enterprise Information System (Hệ thống thông tin doanh nghiệp), Finance (Tài chính), Management (Quản lý), Technology Entrepreneuship (Kinh doanh công nghệ). Các khóa học cụ thể đã được nghiên cứu xây dựng kỹ càng để có thể bổ sung lẫn nhau và phù hợp nhất với nhu cầu của sinh viên. Các sinh viên có nhu cầu học theo một lĩnh vực cụ thể sẽ bắt buộc phải theo các khóa học bắt buộc được quy định sẵn. Sinh viên MBA không có chương trình chuyên sâu về Kế toán. Những sinh viên muốn theo ngành kế toán nên chọn học chương trình Thạc sỹ Kế toán (MAcc).

Các yêu cầu tuyển sinh

Một hồ sơ tuyển sinh đầy đủ cần phải được nộp đến Văn phòng Cao học (Graduate Studies Office) Trường Quản trị kinh doanh (College of Business Administration) của K-State trước ngày 1 tháng 2. Khóa MBA chỉ bắt đầu vào kỳ Mùa Thu.

Email liên hệ của trường: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Một hồ sơ đầy đủ bao gồm:

 • Đơn xin xét tuyển vào Trường Cao học (nên gửi đơn trực tuyến).
 • Phí nộp đơn không hoàn lại là USD 60 cho sinh viên quốc tế (nên trả trực tuyến).
 • Điểm GMAT chính thức được gửi từ ETS.
 • Hai bảng điểm chính thức từ các trường đại học mà bạn đã học tập
 • 03 thư giới thiệu từ giáo sư cũ hoặc cơ quan làm việc của bạn (Nên dùng Mẫu Letter ò Recommendation của nhà trường).
 • Một bài luận 1 trang nói về mục đích học khóa MBA
 • Bảng điểm TOEFL chính thức gửi từ ETS.
 • Chứng nhận tài chính đầy đủ, được xác nhận ít nhất 9 tháng trước khi bắt đầu khóa học. Lưu ý: không giấy tờ nào có thế thay thế được Chứng nhận tài chính.

Sinh viên quốc tế không đủ điểm TOEFL như yêu cầu sẽ được giới thiệu vào học Chương trình Anh ngữ (ELP) toàn phần hoặc bán phần trước khi được nhận chính thức vào khóa học MBA.