Tiêu chuẩn cao cùng với các biện pháp kiểm định khắt khe khiến cho giáo dục Canada trở thành một trong những nền giáo dục chất lượng cao nhất và tốt nhất thế giới. Bằng cấp của Canada được công nhận toàn cầu, tương đương với bằng cấp của Mỹ hay của các quốc gia trong Khối thịnh vượng chung. Tuy vậy, chi phí sinh hoạt và học phí cho sinh viên quốc tế tại Canada nhìn chung lại thấp hơn so với nhiều quốc gia khác. Và đặc biệt, sinh viên quốc tế với bằng cấp và kinh nghiệm làm việc tại Canada sẽ được tạo điều kiện tối đa để định cư lại quốc gia phát triển này. Điều này có nghĩa là, du học Canada sẽ mở ra cánh cửa tươi sáng cho nghề nghiệp và cả tương lai của bạn sau này!

  • Bằng cấp có giá trị trên toàn thế giới
  • Học phí thấp
  • Môi trường đa văn hóa
  • Xã hội lành mạnh và an toàn
  • Sử dụng 2 ngôn ngữ chính thức - một trong những quốc giao đào tạo ngoại ngữ tốt nhất thế giới
  • Đời sống học đường thú vị
  • Vô vàn cơ hội nghiên cứu và học tập
  • Chính sách định cư rộng mở

Capstone Vietnam chỉ hợp tác với các “Cơ sở Giáo dục được Chỉ định” (DLI - Designated Learning Institutions) tại Canada. Chỉ có các cơ sở giáo dục được chỉ định ở Canada mới được phép nhận và đào tạo sinh viên quốc tế.