Bạn có đang quan tâm đến học bổng vẫn còn hạn xét duyệt cho kì thu năm 2014 và không yêu cầu SAT? Nếu vậy thì đừng bỏ lỡ cơ hội học bổng của trường University of Nebraska Lincoln. Đây là trường Đại học cấp quốc gia và có xếp hạng thứ 101 (theo US News&World Report)

Tất cả các học sinh khi nộp hồ sơ vào trường sẽ tự động được xét học bổng Toàn Cầu (Global Scholarships). Học bổng được xét duyệt dựa trên thành tích học tập của học sinh và được xem xét tái cấp hàng năm.

Học bổng Toàn Cầu bậc đại học trong năm 2014- 1015
• Học bổng Giải Thưởng Toàn Cầu - $13,500
• Học bổng Đại Sứ Toàn Cầu - $9000
• Học bổng Đại Biểu Toàn Cầu - $3,000

Để nhận lại học bổng này thì bạn phải duy trì điểm trung bình GPA ở mức 2.0, hoàn thành xuất sắc 24 tín chỉ mỗi năm, và vẫn giữ hạnh kiểm tốt ở trường đại học.

Học bổng Toàn Cầu là học bổng duy nhất mà bộ phận tuyển sinh dành cho sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, cũng còn nhiều học bổng UNL sẵn có khác.

Sinh viên có thể dành được các học bổng khác của các trường nhỏ nằm trong hệ thống trường UNL (ví dụ như Trường Kinh doanh và Hành chính, Trường Kĩ thuật…) Tuy nhiên, sinh viên sẽ không đủ điều kiện để ứng tuyển xét các loại học bổng này cho đến khi họ được nhận vào trường và đăng kí tham gia vào các lớp học. Bộ phận tuyển sinh không có thẩm quyền để trao những học bổng phát sinh này, bởi vậy sinh viên sẽ cần phải hẹn gặp tư vấn viên của họ tại trường để tham khảo thêm thông tin.