MSU Billings sẽ trao học bổng trị giá 10% học phí cho 100 sinh viên quốc tế đầu tiên nhập học nếu các sinh viên này được giới thiệu từ các đối tác của MSU Billings và nhập học với tư cách là sinh viên toàn thời gian tại MSU Billings vào kỳ học mùa thu năm 2011. Ngoài ra, sau khi nhận được học bổng, các bạn sẽ tiếp tục được nhận 10% học phí mỗi năm học tại trường cho đến khi tốt nghiệp nếu các bạn duy trì được mức học khá (điểm tổng kết trung bình 2.0 đối với sinh viên học bằng cử nhân và điểm yêu cầu tối thiểu đối với sinh viên học chương trình sau đại học). Học bổng 10% học phí sẽ được áp dụng theo mức học phí hàng năm dành cho sinh viên ngoài bang học bằng hệ 2 năm, bằng cử nhân hoặc chương trình sau đại học, không bao gồm lệ phí sinh viên bắt buộc.

Để nhận được một trong 100 xuất “Học bổng Đối tác” này, sinh viên cần được một đối tác của trường giới thiệu và hoàn thành các bước sau:

  1. Hoàn thành đơn xin nhập học, gồm các đơn được yêu cầu theo hướng dẫn trên trang web của trường:
  1. Mỗi sinh viên được nhận vào trường sẽ nhận được một email từ Văn phòng Tuyển sinh và Chương trình Sinh viên Quốc tế, xác nhận việc nhận sinh viên đó cũng như quyền lợi được nhận “Học bổng Đối tác”. Thư nhận học chính thức và I-20 sẽ được gửi tới các sinh viên được nhận, kèm theo đơn xác nhận nhận học bổng của sinh viên.

Thông tin quan trọng:

Ngay khi sinh viên nhận được thư nhận học và giấy xác nhận nhận học bổng, họ CẦN nộp đơn xác nhận học trực tuyến tại: http://www.msubillings.edu/oisConfirmation.htm , bao gồm các thông tin sau:

  • Chính thức xác nhận việc nhập học tại MSU Billings;
  • Chính thức “chấp nhận” “Học bổng Đối tác”; và
  • Ủy quyền cho các chuyên vấn tư vấn về học tập của MSU Billings đăng kí trước cho sinh viên các khóa học tron kỳ thu năm 2011. (Điều này giúp nhà trường đảm bảo rằng mỗi sinh viên sẽ được đăng ký trước các khóa học phù hợp với chuyên ngành của bạn, tránh các vấn đề như đăng ký khóa học muộn, các lớp học đã đủ chỗ, v.v.)

CHÚ Ý: Nếu sinh viên không nộp đơn xác nhận trên, học bổng sẽ được trao cho sinh viên khác cho tới khi 100 suất học bổng được chính thức trao hết cho các sinh viên nộp thành công đơn xác nhận. Vì các học bổng này có giới hạn nên các sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng nên nộp ngay đơn xác nhận. Sinh viên không nên đợi đến khi bạn xin được visa mới nộp đơn xác nhận. Sau khi sinh viên nộp đơn xác nhận nhưng không xin được visa hay không thể đến học tại MSU Billings vào kỳ thu 2011, các bạn chỉ cần nộp lại đơn xác nhận hoặc gửi email cho văn phòng chúng tôi tại địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để thông báo cho chúng tôi về tình hình và ý định khi đó của các bạn.

3. Khi sinh viên đến MSU Billings vào kỳ thu năm 2011, bạn cần tham gia chương trình định hướng bắt buộc dành cho sinh viên quốc tế, bao gồm buổi gặp mặt với cố vấn học tập để xem lại và xác nhận việc chọn lựa các khóa học của bạn. Khi đó, bạn có thể thay đổi các khóa học nếu muốn. Trong buổi định hướng, Văn phòng Tuyển sinh và Chương trình Sinh viên Quốc tế sẽ đảm bảo việc gửi học bổng 10% vào tài khoản tại Văn phòng Dịch vụTthương mại của mỗi sinh viên, và khi đó mỗi sinh viên sẽ được giảm 10% tổng mức học phí cuối cùng mà các bạn phải chi trả cho kỳ thu năm 2011.

4. Sau kỳ thu năm 2011, và đến mỗi kỳ học tiếp theo, các sinh viên học toàn thời gian tại MSU – Billings đã nhận được “Học bổng Đối tác” sẽ tiếp tục được giảm 10% học phí, không bao gồm lệ phí sinh viên bắt buộc, nếu các sinh viên duy trì được mức học khá (điểm tổng kết 2.0 đối với sinh viên đại học và điểm yêu cầu tối thiểu đối với các sinh viên học chương trình sau đại học).

  • Các sinh viên đã được nhận học bổng 10% mức học phí khi hoàn thành chương trình bằng hệ 2 năm tại trường Cao đẳng Kĩ thuật trực thuộc MSU Billings sẽ tiếp tục nhận học bổng 10% mức học phí bậc đại học khi theo học bằng cử nhận tại MSU Billings.
  • Sinh viên hoàn thành chương trình bằng cử nhân tại MSU Billings đã nhận học bổng 10% mức học phí bằng cử nhân sẽ tiếp tục nhận học bổng 10% mức học phí bậc sau đại học khi theo học bằng thạc sĩ tại MSU Billings. (Sinh viên sẽ được yêu cầu chính thức xin học bổng và được chính thức nhập học chương trình sau đại học.)

Với chương trình “Học bổng Đối tác” này, chúng tôi vui mừng được chào đón các sinh viên quốc tế nhập học tại MSU Billings. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại http://www.msubillings.edu/internationalstudies/ .

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 04-3938 8455 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.