Nếu bạn không phải là công dân hoặc thường trú tại Hoa Kỳ, bạn sẽ cần một visa du học để học tập tại Hoa Kỳ. Liên hệ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh (http://hochiminh.usconsulate.gov/non-immigrant_visas.html) hoặc Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội về thông tin và cách đăng ký xin visa du học.

Các loại Visa du học Hoa Kỳ
F-1 Sinh viên ngành Học thuật và Ngôn ngữ
M-1 Sinh viên ngành kỹ thuật hoặc học nghề
J-1 Sinh viên trao đổi giữa các trường

Yêu cầu cơ bản

Để đủ điều kiện làm visa du học, bạn phải:

1. Có giấy chứng học thuật đầy đủ
- Được chấp nhận tham gia một khóa học ngắn hạn hay một khóa học cấp văn bằng (các tài liệu cần có là mẫu I-20 được gửi từ trường Đại học/ trường Cao đẳng của bạn).
- Có sự đủ chuẩn bị đầy đủ; các tài liệu hữu ích bao gồm bảng điểm, kết quả các kỳ thi quốc gia, điểm các kỳ thi chuẩn hóa (SAT, TOEFL, v.v.), và bất kỳ chứng chỉ nào bạn có thể có.
- Có cam kết về học tập – đưa ra lý do chọn du học tại Hoa Kỳ, chọn trường, chuyên ngành, kế hoạch nghề nghiệp của bạn.

2. Có đủ tài chính để chi trả học phí và chi phí sinh hoạt
- Có đủ chi phí để ở lại trường cho đến khi tốt nghiệp

- Bằng chứng có thể bao gồm vị thế xã hội và tình hình kinh tế gia đình bạn như chứng nhận công việc, sở hữu tài sản và các khoản tiết kiệm.

3. Sẽ trở về một khi hoàn tất khóa học
Có lý do thuyết phục sẽ trở về nhà, có thể chứng minh bằng mối quan hệ giữa gia đình, xã hội, và quan hệ kinh tế, và kế hoạch nghề nghiệp tương lai của bạn tại quê hương.

Nguồn: http://www.educationusa.or.id/sevis_and_student_visa, Fulbright Indonesia