Một trong những thách thức mà sinh viên quốc tế thường gặp phải khi quyết định theo học ở Hoa Kỳ là tham dự các kỳ thi quốc tế.  ACT, SAT, TOEFL® iBT, IELTS, iTEP, GRE, GMAT là những thuật ngữ viết tắt cho những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, nhưng sinh viên quốc tế có thể sẽ bị lẫn lộn khi phải quyết định xem mình cần phải tham dự những kỳ thi nào.  Để giúp các bạn hiểu rõ, chúng tôi xin giải thích ngắn gọn dưới đây về các kỳ thi và các yêu cầu thi tương ứng với các bậc học

 

Cấu trúc

 

Các kỳ thi quốc tế thường được cấu trúc dưới dạng thi viết hoặc thi trên máy tính.  Các kỳ thi trên máy tính thường được lập trình dưới dạng “thích ứng”, tức là câu hỏi tiếp theo sẽ phụ thuộc vào câu trả lời trước đó của thí sinh.  Máy tính sẽ tự đưa ra câu hỏi tiếp theo khó hơn cho bạn nếu bạn trả lời đúng câu hỏi trước đó hoặc sẽ đưa ra câu hỏi dễ hơn nếu bạn trả lời sai câu hỏi trước đó.  Việc tổ chức kỳ thi quốc tế thường phụ thuộc vào người thi và cơ sở hạ tầng sẵn có ở từng nước.

 

ACT


ACT là kỳ thi có nhiều câu hỏi lựa chọn nhằm đánh giá kiến thức của thí sinh về tiếng Anh, toán, đọc và khoa học. ACT cũng có thêm phần thi viết không bắt buộc.  Thời gian làm bài thi là 3.5 tiếng.  Sinh viên Hoa Kỳ và sinh viên quốc tế thường phải tham dự kỳ thi này để đánh giá khả năng thành công của của sinh viên khi theo học cao đẳng hay đại học ở Hoa Kỳ. ACT được thi trên máy tính và được tổ chức ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ vài lần một năm.  Sinh viên nên tìm hiểu thêm trên trang web của ACT để  biết thếm chi tiết về ngày thi và các trung tâm tổ chức thi tại nước mình. 

 

SAT

 

SAT Reasoning Test là kỳ thi nhằm đánh giá khả năng phân tích và giải quyết vấn đề của thí sinh.  Đây là kỳ thi có nhiều câu hỏi lựa chọn dựa trên những kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã học trên ba lĩnh vực đọc, toán và viết.  Bài thi kéo dài 4 tiếng.  SAT Reasoning Test được chấp nhận ở hầu hết các trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ và thường được tổ chức 6 lần một năm ở ngoài lãnh thổ Mỹ .  Sinh viên Hoa Kỳ và sinh viên quốc tế cần tham dự kỳ thi này. 

 

IELTS

 

IELTS là kỳ thi nhằm kiểm tra khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của thí sinh trên 4 kỹ năng nghe, đọc, viết và nói.  Đây là kỳ thi dành cho sinh viên không phải là người bản ngữ và được các trường trên toàn thế giới chấp nhận.

 

TOEFL

 

TOEFL là kỳ thi nhằm đánh giá khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh của những thí sinh không phải là người bản ngữ, vì tiếng Anh là ngôn ngữ được nghe, nói và viết ở các trường đại học và cao đẳng của Hoa Kỳ. Những thí sinh không phải người bản ngữ cần phải tham dự kỳ thi TOEFL để được chấp nhận vào học tại các trường đại học và cao học.

 
iTEP
 
Chức năng chính của iTEP (Bài thi Năng lực tiếng Anh dành cho sinh viên quốc tế) là đánh giá khả năng tiếng Anh của người nước ngoài. Có 3 loại bài thi iTEP: iTEP học thuật, iTEP thương mại, và bài thi năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông - SLATE (Bài kiểm tra tiếng Anh đánh giá trình độ THPT). Để biết thêm thông tin chi tiết, mời truy cập website 
 
GRE

 

GRE kiểm tra các kỹ năng tư duy ngôn ngữ, suy luận toán, lập luận và phân tích.  Đây là một trong những kỳ thi để đánh giá khả năng thành công của sinh viên ở bậc cao học và áp dụng cho cả sinh viên Hoa Kỳ và sinh viên quốc tế.  Hiện nay, kỳ thi này được tổ chức trên máy tính. 

 

GMAT


GMAT là kỳ thi giúp các trường kinh doanh đánh giá khả năng của sinh viên về mặt ngôn ngữ, toán và kỹ năng phân tích.  GMAT không đánh giá kiến thức của sinh viên về kinh doanh.  Đây là kỳ thi trên máy tính. Các sinh viên Mỹ và sinh viên quốc tế phải tham dự kỳ thi này trước khi theo học MBA hoặc các chương trình cao học về quản lý khác.
 

 

 

Nguồn:  Hobsons Education Guides