Academic Earth: Một tổ chức được thành lập nhằm giúp mọi người dễ dàng tiếp cận nền giáo dục toàn cầu.

MIT OpenCourseWare: Các bài giảng, kỳ kiểm tra, và video do Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cung cấp miễn phí. Không cần đăng ký. MIT OpenCourseWare (OCW) là một trang web cung cấp toàn bộ nội dung khóa học của MIT. OCW là một trang web mở và tất cả mọi người trên thế giới đều sử dụng được. Đây là hoạt động cố định của MIT.

Study Guides and Strategies: Từ năm 1996 sự ra đời của cuốn sách này giúp người học thành công trong học tập. Đã có bản tiếng Việt do Alpha Books xuất bản.

World Lecture Hall: Chào mừng đến với World Lecture Hall, điểm xuất phát đến những bài học trực tuyến miễn phí trên khắp thế giới. Trang web được duy trì bởi Trung tâm Công nghệ Dạy học, thuộc phòng Đánh giá và Đổi mới cách dạy ở đại học Texas bang Austin.