Community College USA: là trang web cung cấp thông tin về các trường Cao đẳng Cộng đồng (mô hình đào tạo 2 năm) và việc du học Mỹ.

EducationUSA: trang web của chính phủ Mỹ về việc du học Mỹ.

Peterson's: cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin về việc học đại học và sau đại học ở Mỹ; bao gồm cả các thông tin khác.

U.S. Universities (A-Z): trang web do đại học Texas, bang Austin duy trì.

VietAbroader: Sứ mệnh của VietAbroader là giúp thanh niên Việt Nam góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. VA tổ chức các chương trình giáo dục và việc làm nhằm trang bị cho thanh niên Việt Nam kiến thức và mạng lưới hỗ trợ để phát triển việc học tập và nghề nghiệp.