Council for Higher Education Accreditation (CHEA): là hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đại học. CHEA là một hiệp hội phi lợi nhuận bao gồm 3.000 trường đào tạo cấp đại học, trong đó việc kiểm định được giao cho 60 tổ chức chuyên kiểm định cho các trường hoặc chương trình giáo dục. Bạn có thể sử dụng các dữ liệu trong trang web để kiểm tra xem một trường nào đó của Mỹ có phải là trường được kiểm định không.

The Education Conservancy: Là một tổ chức phi lợi nhuận cam kết cải tiến quá trình nhập học cho học sinh/ sinh viên, các trường cao đẳng, đại học và trung học. Bằng cách khai thác các nguồn nghiên cứu, các ý tưởng, kỹ năng lãnh đạo và tính sáng tạo của các nhà giáo dục hàng đầu, EC luôn mang lại những lời khuyên, sự ủng hộ và các dịch vụ phù hợp.

College and University Rankings: Cung cấp thông tin hữu ích về xếp hạng các trường cao đẳng và đại học lập bởi Thư viện Khoa học Xã hội và Giáo dục, thuộc đại học Illinois at Urbana-Champaign.