Gần đây tôi được mời đến nói chuyện với một nhóm các chuyên viên tuyển sinh của Đại học Quốc gia ( ĐHQG )-Hà Nội trong một hội thảo mang tên " Đánh giá hồ sơ và phỏng vấn trong tuyển sinh Đại học dựa trên năng lực " của Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục thuộc ĐHQG tổ chức ở Kim Bôi, Hòa Bình.

Trong hai phiên họp vào buổi sáng, tôi đã thảo luận một số tính năng nổi bật của giáo dục đại học Hoa Kỳ, bao gồm quy mô và tính đa dạng, thủ tục nhập học, chi phí, khả năng  chuyển tiếp các tín chỉ và bằng cấp được công nhận, nghệ thuật và khoa học trong quá trình nhập học, Common Application, các kì thi đầu vào ( ví dụ như SAT và ACT ), các định nghĩa khác nhau của tính chọn lọc và phương pháp xếp hạng. Tuy nhiên, phần lớn các bài trình bày tập trung vào bảy trường có tính chọn lọc tăng dần thể hiện ở  các yêu cầu đầu vào và phương pháp sàng lọc hồ sơ của họ. Họ bao gồm trường có chế độ nhập học mở (ví dụ , một trường cao đẳng cộng đồng) và “độ khó tối thiểu” (ví dụ , South Carolina State University ), đến  "độ khó vừa phải" (ví dụ , University of Delaware) , “rất khó" (ví dụ , SUNY / Geneseo ) và " khó nhất ", (ví dụ, đại học Harvard ), cùng với hai chương trình được xếp hạng cấp quốc gia về khoa học máy tính và kinh doanh. Sau đó là một cuộc thảo luận thú vị và sống động.


Ngồi bên trái tôi : Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn , Phó Chủ tịch Đại học Quốc gia Hà Nội , và Tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh, Giám đốc Viện Đảm bảo Chất lượng

 

Thật vui mừng khi thấy rằng Việt Nam đang thực hiện các bước cần thiết để cải cách quá trình tuyển sinh đại học bằng cách xoá bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học truyền thống và giới thiệu các yếu tố trong quá trình chọn lọc. Trong thời đại của nhu cầu phát triển và mở rộng nhanh chóng  hệ thống giáo dục đại học quốc gia , kỳ thi tuyển sinh rất tốn kém, không hiệu quả, đồng thời gây ra sự căng thẳng cho học sinh và phụ huynh. Kỳ thi này sẽ sớm được thay thế bằng một kỳ thi chuẩn hóa, một phiên bản Việt hóa của SAT và ACT.

Như với bất kỳ quốc gia và hệ thống giáo dục đại học nào, hệ thống giáo dục đại học Hoa Kỳ là một mô hình có cả những mặt tích cực và tiêu cực. Có những chính sách và thực tiễn có thể được điều chỉnh để các nước như Việt Nam học hỏi đồng thời có  những điều mà chúng ta cần tránh bằng mọi giá .

 

Tiến sĩ Mark A. Ashwill

Giám đốc điều hành Capstone Việt Nam