Ngay khi bạn sẵn sàng tham gia vào cuộc triển lãm ảo thú vị này từ 13h00 – 19h00 ngày 15.9.2012 (bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian này), hãy click vào đường link sau:

https://vts.inxpo.com/Launch/Event.htm?ShowKey=7701

Đường link này cũng có thể được tìm thấy trong e-mail mà Hobsons gửi cho bạn.

Hãy đăng nhập vào triển lãm bằng Login ID là Địa chỉ e-mail và Password của bạn

Xem hướng dẫn bằng hình ảnh TẠI ĐÂY

Và bây giờ hãy bắt đầu cuộc hành trình với triển lãm trực tuyến Hobsons nhé!

CHÚC BẠN MAY MẮN NHẬN ĐƯỢC MỘT TRONG 3 SUẤT HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 20 TRIỆU VNĐ DÀNH CHO KHU VỰC CHÂU Á VÀ 2 LAPTOP TRỊ GIÁ 15 TRIỆU VNĐ DÀNH RIÊNG CHO VIỆT NAM!!!