Castone Việt Nam thiết kế và cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các đơn vị đối tác ở Việt Nam muốn xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài. Các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng bao gồm, nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực sau:

  • Làm đại diện tại Việt Nam cho các trường đại học và cao đẳng, các tổ chức và công ty
  • Tổ chức sắp xếp các chuyến thăm quan, nghiên cứu
  • Tổ chức các đợt tuyển sinh trực tiếp và triển lãm giáo dục
  • Hỗ trợ các đơn vị đối tác trong việc lựa chọn các đối tác giáo dục phù hợp và đàm phán các hợp đồng hợp tác song phương
  • Nghiên cứu thị trường và các nghiên cứu khác liên quan đến giáo dục
  • Hỗ trợ lựa chọn trường phù hợp và nhập học cho các ứng viên đã có học bổng du học.