Năm thành lập: 1933

Vị trí: Hastings

Thành phố lớn gần nhất: Hastings, London

Loại trường:  Trường nội trú

Giới tính học sinh: cả nam và nữ

Tôn giáo: Không

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Học sinh quốc tế có thể học ngoại trú không: Không

Kiểm định: Tổ chức có độ tín nhiệm cao

Hạn chót nhập học:

Kỳ thu:

Kỳ đông:

Kỳ xuân:

Kỳ hè:

Thứ hạng: 

Top 5 các trường đại học/cao đẳng mà học sinh nhập học sau khi tốt nghiệp

  1. Cambridge
  2. Oxford
  3. UCL
  4. Imperial College
  5. St. Andrews

Tỷ lệ phần trăm học sinh tốt nghiệp được nhận vào tốp 5 các trường đại học/cao đẳng :10%

Điểm SAT trung bình:

Khóa học AP:

1.  …

2.  …

3.  …

4.  …

5.  …

Khóa học IB

1.  Tiếng Anh

2.  Kinh tế         

Yêu cầu tiếng Anh:

TOEFL PBT/iBT/CBT:

IELTS:

SSAT:

SLEP:

SLATE:

Other(s): Bài thi Tiếng Anh của Buckswood 

ESL

Số lượng sinh viên

Tổng: 420

Quốc tế: 200

Việt Nam: 

Chi phi ước tính mỗi năm (đô la Mỹ)

Học phí: £26400

Sách vở:

Bảo hiểm:

Chi phí ăn ở: đã bao gồm trong học phí

Chi phí khác:

Tổng:

Chương trình mùa hè: Có

Tuổi: không giới hạn

Thời gian: Từ tháng 6 đến tháng 8

Hạn chót nhận hồ sơ:

Chi phí khóa hoc: 

Học bổng cho sinh viên quốc tế

Không

Các loại hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế

Không 

Lựa chọn nhà ở: 

Nội trú:  Có          

Gia đình bàn xứ:  Không

Dịch vụ tìm nhà: Không