Thanh Phan

Director: Testimonial Testimonial Thanh Phan

Đại học Clarkson - MBA Thanh Phan

Nếu bạn muốn khám phá khả năng của mình thì hãy tới nước Mỹ. Rất cảm ơn tập thể Capstone Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ, động viên mình trong khi chuẩn bị hồ sơ du học, cũng như là hiện tại đang học ở Mỹ. Capstone là một công ty uy tín, đáng tin cậy với mọi học sinh, sinh viên.

  • 10:11 28/11/2018

Videos

  • Học bổng tù 50%
  • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam