Lê Quang Anh

Director: Testimonial Testimonial Lê Quang Anh

CĐCĐ Edmonds, WA Lê Quang Anh

Cuộc sống của một du học sinh ở Mỹ như tôi có nhiều điều mới mà tôi cần phải học hỏi. Và có cả những khó khăn. Nhưng tôi biết mình cần tìm sự hỗ trợ ở đâu - gia đình, bạn bè và Capstone Việt Nam

  • 10:12 28/11/2018

Videos

  • Học bổng tù 50%
  • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam