#UWC

[NAMEALT] 19/10/2019

Cậu học sinh đa tài chia sẻ bí kíp giành học bổng “khủng”

Ấn tượng ban đầu khi gặp cậu bé Trần Minh Khoa đối với Capstone chính là một cậu học sinh ...

đọc tiếp +
[NAMEALT] 22/03/2019

United World College of Changshu China - Môi trường trung học Quốc tế tuyệt vời

Ngôi trường quốc tế tuyệt vời từ con người, cơ sở vật chất, chương trình học... ở Giang Tô, Trung ...

đọc tiếp +
 

Copyright © 2022 Capstone Vietnam

1