[NAMEALT] 30/12/2020

Ngành hệ thống thông tin (Information System) tại Mỹ

"Bởi vì hệ thống thông tin là một thuật ngữ bao gồm nhiều hệ thống tổ chức khác nhau, sinh ...

đọc tiếp +
[NAMEALT] 22/04/2020

Gợi ý các trường đang có học bổng khủng cùng thế mạnh về Data Science

Data Science đang dần trở thành một trong những ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất hiện nay với ...

đọc tiếp +
 

Copyright © 2022 Capstone Vietnam

1