Hot list: Danh sách học bổng các trường TOP tại Mỹ

Director: Học bổng Học bổng Hot list: Danh sách học bổng các trường TOP tại Mỹ

Hot list: Danh sách học bổng các trường TOP tại Mỹ

Cùng tham khảo ngay danh sách học bổng vô cùng hào phóng của Top 100-200 NU Mỹ 2019-2020

 

1. Adelphi University:

 • Học phí: $40,202/năm
 • Học bổng: $15,000 x 4 năm

2. Auburn University: #115 NU

 • Học phí: $31,217/năm
 • Học bổng: $12,000 x 1 năm

3. Auburn University—Montgomery

 • Học phí: $17,962/năm
 • Học bổng: $2,500 x 4 năm

4. Florida International University

 • Học phí: $22,600/năm
 • Học bổng: $5,000 x 1 năm

5. Louisiana State University: #140 NU

 • Học phí $28,100
 • Học bổng $12,000 x 1 năm

6. University of Central Florida

 • Học phí $22,50
 • Học bổng $5,000 x 1 năm

7. University of Dayton: #127 NU

 • Học phí $42,900
 • Học bổng $20,000 x 4 năm

8. University of Illinois at Chicago: #129 NU

 • Học phí $29,151
 • Học bổng $8,000 x 4 năm

9. University of Kansas

 • Học phí $30,727
 • Học bổng $9,000 x 4 năm

10. University of Massachusetts Boston

 • Học phí $35,104
 • Học bổng $5,000 x 4 năm

11. University of South Carolina

 • Học phí $34,177
 • Học bổng $12,000 x 1 năm

12. University of the Pacific: #106 NU

 • Học phí $48,247
 • Học bổng $20,000 x 4 năm

13. University of Utah: #119 NU

 • Học phí $30,720
 • Học bổng $3,000 x 4 năm

** KHÔNG CẦN THI LẠI IETLS, TOEFL nếu điểm hết hạn

** KHÔNG YÊU CẦU SAT, ACT, GMAT

Bạn muốn tìm hiểu thêm về trường và cơ hội học bổng? Tham khảo ngay chương trình và Liên hệ ngay với Capstone Việt Nam nhé!

BẠN CŨNG CÓ ƯỚC MƠ DU HỌC VÀ MONG MUỐN DÀNH HỌC BỔNG BẬC ĐẠI HỌC? 


Tìm hiểu và đăng ký tham gia ngay "TRIỂN LÃM DU HỌC BẬC ĐẠI HỌC&CAO ĐẲNG CÁC TRƯỜNG MỸ-CANADA 2/2019" TẠI: http://bit.ly/TrienlamHE2_2019 

 

 

 

 

 • 10:32 01/02/2019
 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam

1