2

Thông tin chung

 • Địa chỉ: 1845 Fairmount St. Wichita, Kansas 67260
 • Website: http://www.wichita.edu/thisis/
 • :
 • :
 • :
 • :
 • Năm thành lập: 1895
 • Vị trí:
 • Thành phố lớn gần nhất:
 • Loại trường:
 • Các chương trình học:
 • Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ
 • Kiểm định:

Giới thiệu về trường

Wichita State University (WSU) là một trường đại học nghiên cứu công ở Wichita, Kansas, Hoa Kỳ, và được điều hành bởi Hội đồng Quản trị Kansas.

Wichita State University cung cấp hơn 60 chương trình đại học ở hơn 200 khu vực nghiên cứu tại sáu trường cao đẳng. Trường đại học có 44 bằng thạc sĩ ở hơn 100 lĩnh vực và là một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục. Nó cung cấp bằng tiến sĩ về toán học ứng dụng; thính học; hóa học; rối loạn truyền thông và khoa học; thực hành điều dưỡng; vật lý trị liệu; tâm lý học (các chương trình về nhân tố con người, cộng đồng và tâm lý học lâm sàng được APA công nhận); quản lý giáo dục; hàng không vũ trụ, công nghiệp và cơ khí; và kỹ thuật điện và khoa học máy tính.

...
60 chương trình đại học ở hơn 200 khu vực nghiên cứu tại sáu trường cao đẳng. Trường đại học có 44 bằng thạc sĩ ở hơn 100 lĩnh vực và là một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục. Nó cung cấp bằng tiến sĩ về toán học ứng dụng; thính học; hóa học; rối loạn truyền thông và khoa học; thực hành điều dưỡng; vật lý trị liệu; tâm lý học (các chương trình về nhân tố con người, cộng đồng và tâm lý học lâm sàng được APA công nhận); quản lý giáo dục; hàng không vũ trụ, công nghiệp và cơ khí; và kỹ thuật điện và khoa học máy tính.

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 06/01 04/01
Kỳ Đông
Kỳ Xuân 11/01 08/01
Kỳ Hè 15/03
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG
SAT
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT: 197 213
TOEFL iBT: 72 79
TOEFL PBT: 530 550
IELTS: 6.0 6.5
iTEP:
SAT I: 410
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 12000 3000 0
Quốc tế: 0 950 750 0
Việt nam: 0 130 12 0
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0/0 20/1 20/1 0/0

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 12,681 17,290 0
Sách vở: 0 1,200 1,600 0
Bảo hiểm y tế: 0 1,172 1,407 0
Ăn ở: 0 12,078 8,900 0
Đi lại: 0 0 0 0
Chi phí khác: 0 0 0 0
Tổng: -1 -1 -1 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học http://www.wichita.edu/majors
Sau Đại học http://www.wichita.edu/majors
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 Engineering
2 Business
3 Health Professions
4 Social Science
5 Education

Cơ hội việc làm trong trường

KHÔNG

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: TOEFL cbt: 197, TOEFL ibt: 72, TOEFL pbt: 530, IELTS: 6.0, SAT1: 410
Sau đại học: TOEFL cbt: 213, TOEFL ibt: 79, TOEFL pbt: 550, IELTS: 6.5

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others

Videos

 • Học bổng tù 50%
 • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam