1

Thông tin chung

Giới thiệu về trường

Bạn có thể tận hưởng những lợi thế của một khuôn viên an toàn, yên tĩnh, thân thiện và cộng đồng: Khuôn viên trường đại học Valdosta State University là một trong những nơi đẹp nhất trong nước, và thành phố Valdosta đã được bình chọn là một trong những thị trấn thân thiện nhất tại Hoa Kỳ. Viện Ngôn ngữ Anh tại Đại học Valdosta State được thành lập vào năm 2001. Mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp hướng dẫn tiếng Anh chất lượng cao cho sinh viên muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh và tham gia chương trình học tại VSU. Chúng tôi coi mỗi học sinh là một cá nhân có những mục đích khác nhau, cách tiếp cận học tập khác nhau, và một mức độ học tập khác nhau. Chúng tôi cố gắng giúp học sinh đạt được các mục tiêu cá nhân. Tại ELI, chúng tôi tin rằng những gì bạn học trong lớp học nên được tăng cường bên ngoài lớp học, vì vậy chúng tôi tổ chức các hoạt động để tạo cho học sinh cơ hội học tập sau giờ học. Chương trình đối tác đàm thoại của ...

thành phố Valdosta đã được bình chọn là một trong những thị trấn thân thiện nhất tại Hoa Kỳ. Viện Ngôn ngữ Anh tại Đại học Valdosta State được thành lập vào năm 2001. Mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp hướng dẫn tiếng Anh chất lượng cao cho sinh viên muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh và tham gia chương trình học tại VSU. Chúng tôi coi mỗi học sinh là một cá nhân có những mục đích khác nhau, cách tiếp cận học tập khác nhau, và một mức độ học tập khác nhau. Chúng tôi cố gắng giúp học sinh đạt được các mục tiêu cá nhân. Tại ELI, chúng tôi tin rằng những gì bạn học trong lớp học nên được tăng cường bên ngoài lớp học, vì vậy chúng tôi tổ chức các hoạt động để tạo cho học sinh cơ hội học tập sau giờ học. Chương trình đối tác đàm thoại của chúng tôi, các chuyến đi đến các khu vực địa phương quan tâm, cơ hội tình nguyện, các chuyến đi đến Orlando, Atlanta, Savannah và những nơi khác được thiết kế với sự chú ý của cộng đồng.

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu
Kỳ Đông
Kỳ Xuân
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS
SAT
GMAT/ GRE

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT:
TOEFL iBT:
TOEFL PBT:
IELTS:
iTEP:
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng:
Quốc tế:
Việt nam:
Tỷ lệ học sinh/giảng viên:

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí
Sách vở:
Bảo hiểm y tế:
Ăn ở:
Đi lại:
Chi phí khác:
Tổng: 0 0 0 0

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Chương trình hoàn thành chương trình trung học

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1
2
3
4
5

Các trường Đại học chuyển tiếp hàng đầu

Các trường Đại học chuyển tiếp hàng đầu:

1
2
3
4
5

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others

Videos

  • Học bổng tù 50%
  • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam