2

Thông tin chung

Giới thiệu về trường

University of New Haven là trường đại học tư thục đứng hàng top trong số các trường nằm giữa thành phố New York và Boston. UNH lọt trong top những trường đại học tốt nhất tại Đông Bắc bởi Princeton Review nhờ các chương trình học xuất sắc về Nghệ thuật, Khoa học, Kinh doanh, Kỹ thuật, Mỹ thuật, Tư pháp hình sự và Khoa học pháp y. Khoa Kinh doanh của UNH nằm trong top 5% các trường kinh doanh trên thế giới, được kiểm định bởi Hiệp hội các trường Đại học đào tạo Kinh doanh Cao cấp - AACSB. Sinh viên của trường đại học University of New Haven chỉ mất vài phút để đi bộ đến phía tây thị trấn, nơi có những trải nghiệm văn hóa sôi động, cơ hội học thuật tốt nhất và cơ hội việc làm tuyệt vời.  Là một trường đại học cực kỳ linh hoạt, University of New Haven là lựa chọn tuyệt vời cho sinh viên quốc tế đang tìm kiếm các trải nghiệm học thuật toàn diện và phong ...

-family: Arial, sans-serif;">University of New Haven là trường đại học tư thục đứng hàng top trong số các trường nằm giữa thành phố New York và Boston. UNH lọt trong top những trường đại học tốt nhất tại Đông Bắc bởi Princeton Review nhờ các chương trình học xuất sắc về Nghệ thuật, Khoa học, Kinh doanh, Kỹ thuật, Mỹ thuật, Tư pháp hình sự và Khoa học pháp y. Khoa Kinh doanh của UNH nằm trong top 5% các trường kinh doanh trên thế giới, được kiểm định bởi Hiệp hội các trường Đại học đào tạo Kinh doanh Cao cấp - AACSB. Sinh viên của trường đại học University of New Haven chỉ mất vài phút để đi bộ đến phía tây thị trấn, nơi có những trải nghiệm văn hóa sôi động, cơ hội học thuật tốt nhất và cơ hội việc làm tuyệt vời.  Là một trường đại học cực kỳ linh hoạt, University of New Haven là lựa chọn tuyệt vời cho sinh viên quốc tế đang tìm kiếm các trải nghiệm học thuật toàn diện và phong phú trên đất Mỹ.

 


 

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 01/06 01/05 01/01
Kỳ Đông 01/01
Kỳ Xuân 01/11 15/10 01/01
Kỳ Hè 01/01
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG KHÔNG KHÔNG
SAT KHÔNG
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT:
TOEFL iBT: 80
TOEFL PBT:
IELTS: 6.5
iTEP: 3.7
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 5000 1800 -1
Quốc tế: 0 1000 0 -1
Việt nam: 0 5 0 -1
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0 161 0

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 35,700 15,660 -1
Sách vở: 0 1,000 750 -1
Bảo hiểm y tế: 0 1,315 1,315 -1
Ăn ở: 0 14,220 1,200 -1
Đi lại: 0 0 0 -1
Chi phí khác: 0 1,460 200 -1
Tổng: -1 -1 -1 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học http://www.newhaven.edu/academics/
Sau Đại học http://www.newhaven.edu/academics/
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 Engineering and Computer Science
2 Forensic Science and Biology
3 MBA
4 M.S. Finance
5 Sport Management

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: , TOEFL ibt: 80, IELTS: 6.5, iTEP: 3.7

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others

Videos

  • Học bổng tù 50%
  • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam