2

Thông tin chung

 • Địa chỉ:
 • Website: http://www.umflint.edu/
 • :
 • :
 • :
 • :
 • Năm thành lập: 1956
 • Vị trí: Flint, Michigan
 • Thành phố lớn gần nhất: Detroit
 • Loại trường: Trường công lập
 • Các chương trình học:
 • Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ
 • Kiểm định:

Giới thiệu về trường

Trường đại học Michigan-Flint là một trong ba trường trực thuộc hệ thống trường đại học Michigan danh tiếng. Hơn 50 năm qua, UM-Flint luôn luôn cam kết mang tới những chất lượng giảng dạy tốt nhất, nguồn học bổng dồi dào và sự sáng tạo không ngừng. Trường đại học Michigan-Flint đang là trường đại học công lập phát triển nhanh nhất của bang Michigan suốt thập kỉ vừa qua. Sinh viên trường UM-Flint có lựa chọn đến 120 chương trình đào tạo đại học và 64 chương trình sau đại học thuộc giáo dục khai phóng (Liberal Arts) cũng như một số chương trình đào tạo hành nghề chuyên nghiệp. Trường đại học Michigan-Flint được kiểm định bởi Ủy Ban Giáo Dục Đại Học (HLC) thuộc  Hiệp Hội các trường Đại học và cao đẳng vùng Bắc Mỹ, một trong sáu tổ chức kiểm định vùng của nước Mỹ. 

 

...
span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;">danh tiếng. Hơn 50 năm qua, UM-Flint luôn luôn cam kết mang tới những chất lượng giảng dạy tốt nhất, nguồn học bổng dồi dào và sự sáng tạo không ngừng. Trường đại học Michigan-Flint đang là trường đại học công lập phát triển nhanh nhất của bang Michigan suốt thập kỉ vừa qua. Sinh viên trường UM-Flint có lựa chọn đến 120 chương trình đào tạo đại học và 64 chương trình sau đại học thuộc giáo dục khai phóng (Liberal Arts) cũng như một số chương trình đào tạo hành nghề chuyên nghiệp. Trường đại học Michigan-Flint được kiểm định bởi Ủy Ban Giáo Dục Đại Học (HLC) thuộc  Hiệp Hội các trường Đại học và cao đẳng vùng Bắc Mỹ, một trong sáu tổ chức kiểm định vùng của nước Mỹ. 

 

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 01/08 01/01
Kỳ Đông 01/12 01/01
Kỳ Xuân 01/04 01/01
Kỳ Hè 01/06 01/01
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG
SAT KHÔNG
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT: 173
TOEFL iBT: 61 84
TOEFL PBT: 500 560
IELTS: 5.5 6.5
iTEP: 3.5
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 8574 0 -1
Quốc tế: 0 663 0 -1
Việt nam: 0 1 0 -1
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0 151 0

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 23,000 12,728 0
Sách vở: 0 750 750 0
Bảo hiểm y tế: 0 1,401 1,401 0
Ăn ở: 0 9,210 9,210 0
Đi lại: 0 0 0 0
Chi phí khác: 0 900 900 0
Tổng: -1 35,261 -1 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

KHÔNG

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học http://www.umflint.edu/academic-programs
Sau Đại học http://www.umflint.edu/graduateprograms/graduate-programs
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 Business
2 Engineering
3 Computer Science
4 Chemistry
5 Health Science

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: TOEFL cbt: 173, TOEFL ibt: 61, TOEFL pbt: 500, IELTS: 5.5, iTEP: 3.5
Sau đại học: , TOEFL ibt: 84, TOEFL pbt: 560, IELTS: 6.5

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science physical therapy, occupational therapy, radiation therapy, respiratory therapy, physician assistant
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine Pre-Med
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy Pre-Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others
 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam