2

Thông tin chung

Giới thiệu về trường

University of Idaho là trường Đại học công lập lâu đời nhất ở bang Idaho, được thành lập năm 1889 và nằm tại thành phố Moscow, Idaho.  Với các chương trình đào tạo theo chuẩn mực quốc tế và thế mạnh vượt trội về các dự án nghiên cứu, sinh viên tốt nghiệp tại trường sẽ được đào tạo những kiến thức và kĩ năng xuất sắc nhất để chuẩn bị cho tương lai. Nền giáo dục đẳng cấp thế giới tại University of Idaho (UI) giúp các bạn sinh viên dễ dàng đạt được thành công trên thị trường việc làm quốc tế. Chúng tôi tự hào mang lại một khoản đầu tư về giáo dục tốt nhất tại Hoa Kỳ cho các bậc phụ huynh và các bạn sinh viên. Tạp chí Forbes Magazine đã liệt kê chương trình giáo dục tại UI là một trong số 25 chương trình học có giá trị nhất và thuộc nhóm các chương trình đào tạo toàn diện tốt nhất tại Hoa Kỳ.

...
lâu đời nhất ở bang Idaho, được thành lập năm 1889 và nằm tại thành phố Moscow, Idaho.  Với các chương trình đào tạo theo chuẩn mực quốc tế và thế mạnh vượt trội về các dự án nghiên cứu, sinh viên tốt nghiệp tại trường sẽ được đào tạo những kiến thức và kĩ năng xuất sắc nhất để chuẩn bị cho tương lai. Nền giáo dục đẳng cấp thế giới tại University of Idaho (UI) giúp các bạn sinh viên dễ dàng đạt được thành công trên thị trường việc làm quốc tế. Chúng tôi tự hào mang lại một khoản đầu tư về giáo dục tốt nhất tại Hoa Kỳ cho các bậc phụ huynh và các bạn sinh viên. Tạp chí Forbes Magazine đã liệt kê chương trình giáo dục tại UI là một trong số 25 chương trình học có giá trị nhất và thuộc nhóm các chương trình đào tạo toàn diện tốt nhất tại Hoa Kỳ.

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 05/01 05/01
Kỳ Đông
Kỳ Xuân 10/01 10/01
Kỳ Hè 15/03 15/03
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG
SAT KHÔNG
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT: 193 213
TOEFL iBT: 70 79
TOEFL PBT: 525 550
IELTS: 6.0 6.5
iTEP:
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 9500 1850 0
Quốc tế: 0 500 450 0
Việt nam: 0 2 1 0
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0/0 17/1 17/1 0/0

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 21,324 22,526 0
Sách vở: 0 1,448 1,448 0
Bảo hiểm y tế: 0 2,100 2,100 0
Ăn ở: 0 8,328 8,328 0
Đi lại: 0 0 0 0
Chi phí khác: 0 1,536 2,922 0
Tổng: -1 -1 -1 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học www.uidaho.edu/degree-finder/search
Sau Đại học www.uidaho.edu/degree-finder/search
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 Business
2 Engineering
3 Computer Science
4 Agriculture/Food Science
5 Design/Art/Architecture

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: TOEFL cbt: 193, TOEFL ibt: 70, TOEFL pbt: 525, IELTS: 6.0
Sau đại học: TOEFL cbt: 213, TOEFL ibt: 79, TOEFL pbt: 550, IELTS: 6.5

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others

Videos

  • Học bổng tù 50%
  • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam