'/> '/> ' /> ' />
2

Thông tin chung

Giới thiệu về trường

Trường Đại học Công giáo St. John's được thành lập vào năm 1870 theo lời đề nghị của Giám mục Brooklyn, ngày John Loughlin, nhằm cung cấp cho thế hệ trẻ của thành phố nền giáo dục trí tuệ và đạo đức. Chúng tôi theo Kitô giáo Judeo, luôn tôn trọng quyền và nhân phẩm của từng con người cũng như chú trọng đến nghĩa vụ cá nhân mỗi người đối với cuộc sống trên trái đất này. Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường học tập dựa trên nền tảng của Giáo hội Công giáo Rôma kết hợp với những điều Chúa Giêsu đã dạy. Cộng đồng sinh viên ở đây đa dạng về sắc tộc và niềm tin tôn giáo, chúng tôi phấn đấu vì "phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến" (Philíp 4:8). Vì vậy Đại học Công giáo St. John's là nơi hình ảnh của Giáo hội và thế giới tỏ hiện, là sự đối thoại của các nền tôn giáo.

...
c. Chúng tôi theo Kitô giáo Judeo, luôn tôn trọng quyền và nhân phẩm của từng con người cũng như chú trọng đến nghĩa vụ cá nhân mỗi người đối với cuộc sống trên trái đất này. Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường học tập dựa trên nền tảng của Giáo hội Công giáo Rôma kết hợp với những điều Chúa Giêsu đã dạy. Cộng đồng sinh viên ở đây đa dạng về sắc tộc và niềm tin tôn giáo, chúng tôi phấn đấu vì "phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến" (Philíp 4:8). Vì vậy Đại học Công giáo St. John's là nơi hình ảnh của Giáo hội và thế giới tỏ hiện, là sự đối thoại của các nền tôn giáo.

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 01/05 01/01
Kỳ Đông 01/01
Kỳ Xuân 01/11 01/01
Kỳ Hè 01/03 01/01
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG KHÔNG KHÔNG
SAT KHÔNG
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT:
TOEFL iBT: 61 79
TOEFL PBT:
IELTS: 6.0 6.0
iTEP:
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 15840 5247 -1
Quốc tế: 0 1291 0 -1
Việt nam: 0 16 3 -1
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0 0 0

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 34,750 40,012 -1
Sách vở: 0 1,045 1,045 -1
Bảo hiểm y tế: 0 19,985 19,985 -1
Ăn ở: 0 113 113 -1
Đi lại: 0 0 0 -1
Chi phí khác: 0 2,015 2,015 -1
Tổng: -1 -1 -1 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học http://www.stjohns.edu/academics/programs-and-majors
Sau Đại học http://www.stjohns.edu/academics/programs-and-majors
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1
2
3
4
5

Cơ hội việc làm trong trường

KHÔNG

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: , TOEFL ibt: 61, IELTS: 6.0
Sau đại học: , TOEFL ibt: 79, IELTS: 6.0

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others
 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam