3

Thông tin chung

Giới thiệu về trường

Chỉ 01 tiếng lái xe về phía bắc từ San Francisco, Santa Rosa Junior College đào tạo hơn 100 chương trình học thuật. Học sinh có thể đạt được bằng chuyển tiếp và hoàn thành yêu cầu chuyển tiếp lên các trường đại học như UC Berkeley, UC Davis, UCLA, và Stanford để hoàn thành bằng cử nhân. Những chuyên ngành được nhiều sinh viên theo học như kinh doanh, khoa học sức khỏe, khoa học máy tính, nghệ thuật ẩm thực, và nghiên cứu rượu. SRCJ xin chào đón các sinh viên!

...
t được bằng chuyển tiếp và hoàn thành yêu cầu chuyển tiếp lên các trường đại học như UC Berkeley, UC Davis, UCLA, và Stanford để hoàn thành bằng cử nhân. Những chuyên ngành được nhiều sinh viên theo học như kinh doanh, khoa học sức khỏe, khoa học máy tính, nghệ thuật ẩm thực, và nghiên cứu rượu. SRCJ xin chào đón các sinh viên!

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 01/06
Kỳ Đông
Kỳ Xuân 01/11
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT: 65
TOEFL iBT:
TOEFL PBT:
IELTS: 6.0
iTEP: 4.0
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 0 0 27000
Quốc tế: 0 0 0 160
Việt nam: 0 0 0 7
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0/0 0/0 0/0 20/1

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 0 0 9,095
Sách vở: 0 0 0 1,700
Bảo hiểm y tế: 0 0 0 1,500
Ăn ở: 0 0 0 13,000
Đi lại: 0 0 0 0
Chi phí khác: 0 0 0 1,700
Tổng: -1 -1 -1 26,995

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

KHÔNG

Chương trình hoàn thành chương trình trung học

KHÔNG

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Trang web học thuật https://www.santarosa.edu/academics/

Ngành học phổ biến

1 Business
2 Computer Science
3 Engineering
4 Health Science/Nursing
5 Agriculture/Natural Resources/Wine Studies

Các trường Đại học chuyển tiếp hàng đầu

Các trường Đại học chuyển tiếp hàng đầu:

1 Sonoma State University
2 University of California Davis
3 University of California Berkeley
4 San Francisco State University
5 University of California Santa Cruz

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others
 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam