2

Thông tin chung

Giới thiệu về trường

Trường đại học Salem State được thành lập vào năm 1854 và liên tục phát triển tới ngày nay, tập trung vào sự thành công của sinh viên. Với nhiều chương trình Cử nhân nhóm ngành Kinh doanh, Nghệ thuật, Khoa học và Dịch vụ Con người, và Giáo dục, sinh viên được chuẩn bị hành trang kĩ lưỡng cho sự thành công trong tương lai, trên con đường mình lựa chọn. Boston là nhà của những cơ sở kinh doanh phát triển, công nghệ kĩ thuật cao, ngành công nghệ sinh học và thành phố luôn có sự quan tâm đặc biệt những trường đại học trong khu vực. Sinh viên quốc tế được sống trong một môi trường an toàn, đa dạng và cởi mở với các khu ở hiện đại, tiếp xúc với đội ngũ giáo viên tận tuỵ, các cơ hội nghiên cứu và thực tập. Trung tâm Giáo dục Quốc tế với những sự chuẩn bị kĩ lưỡng sẽ giúp đỡ sinh viên hoà nhập với môi trường mới dễ dàng hơn.

...
ật, Khoa học và Dịch vụ Con người, và Giáo dục, sinh viên được chuẩn bị hành trang kĩ lưỡng cho sự thành công trong tương lai, trên con đường mình lựa chọn. Boston là nhà của những cơ sở kinh doanh phát triển, công nghệ kĩ thuật cao, ngành công nghệ sinh học và thành phố luôn có sự quan tâm đặc biệt những trường đại học trong khu vực. Sinh viên quốc tế được sống trong một môi trường an toàn, đa dạng và cởi mở với các khu ở hiện đại, tiếp xúc với đội ngũ giáo viên tận tuỵ, các cơ hội nghiên cứu và thực tập. Trung tâm Giáo dục Quốc tế với những sự chuẩn bị kĩ lưỡng sẽ giúp đỡ sinh viên hoà nhập với môi trường mới dễ dàng hơn.

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 01/05 15/07 15/07
Kỳ Đông
Kỳ Xuân 01/10 15/11 15/11
Kỳ Hè 30/03
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG
SAT KHÔNG
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT:
TOEFL iBT: 71 79
TOEFL PBT: 530 550
IELTS: 6.0 6.5
iTEP:
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác: Duolingo 68 Duolingo 73

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 75 7500 1500 0
Quốc tế: 45 281 75 0
Việt nam: 5 15 2 0
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 12/1 20/1 15/1 0/0

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 6,900 18,390 11,186 0
Sách vở: 0 500 500 0
Bảo hiểm y tế: 2,500 2,500 2,500 0
Ăn ở: 10,798 10,798 11,000 0
Đi lại: 0 0 0 0
Chi phí khác: 0 0 0 0
Tổng: 20,198 32,188 25,186 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học https://www.salemstate.edu/academics/247.php
Sau Đại học https://www.salemstate.edu/admissions/10812.php
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 Business Administration - Quản trị Kinh doanh
2 Computer Science - Khoa học Máy tính
3 Media and Communication - Truyền thông
4 Biology - Sinh học
5 Psychology - Tâm lý học

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: , TOEFL ibt: 71, TOEFL pbt: 530, IELTS: 6.0, Other: Duolingo 68
Sau đại học: , TOEFL ibt: 79, TOEFL pbt: 550, IELTS: 6.5, Other: Duolingo 73

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science Environmental Sustainability; Environmental Geology; Environmental Biology
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries Aquaculture
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations MBA
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics TESOL
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation Geography and Sustainability
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology I/O Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy Speech Communication Minor
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language Combined BA English/MA TESOL (5 year program)
Urban/Regional Planning
Others
 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam