2

Thông tin chung

 • Địa chỉ:
 • Website: http://www.regiscollege.edu/
 • :
 • :
 • :
 • :
 • Năm thành lập: 1927
 • Vị trí:
 • Thành phố lớn gần nhất: Boston
 • Loại trường: đại học tư thục
 • Các chương trình học:
 • Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ
 • Kiểm định:

Giới thiệu về trường

Đại học Regis (Regis University) được thành lập năm 1877 với 6 cơ sở tại Denver Colorado. Đây là học viện tư thục nghệ thuật tự do, khoa học, dự bị chuyên ngành dành cho hơn 16,000 sinh viên theo học. Đại học Regis bao gồm 3 trường cao đẳng – cao đẳng Regis, cao đẳng chuyên ngành y tế Rueckert-Hartman, cao đẳng nghiên cứu chuyên ngành. Sinh viên có thể lựa chọn từ hơn 28 cấu trúc chương trình  của trường.

 

...
oa học, dự bị chuyên ngành dành cho hơn 16,000 sinh viên theo học. Đại học Regis bao gồm 3 trường cao đẳng – cao đẳng Regis, cao đẳng chuyên ngành y tế Rueckert-Hartman, cao đẳng nghiên cứu chuyên ngành. Sinh viên có thể lựa chọn từ hơn 28 cấu trúc chương trình  của trường.

 

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 01/12
Kỳ Đông
Kỳ Xuân 11/01
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG
SAT KHÔNG
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT: 197 213
TOEFL iBT: 71 79
TOEFL PBT: 527-530 550
IELTS: 6 6.5
iTEP:
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 1000 1000 0
Quốc tế: 0 16 20 0
Việt nam: 0 1 0 0
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0/0 12/1 0/0 0/0

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 39,040 0 0
Sách vở: 0 0 0 0
Bảo hiểm y tế: 0 2,123 2,123 0
Ăn ở: 0 14,740 0 0
Đi lại: 0 0 0 0
Chi phí khác: 0 0 0 0
Tổng: -1 -1 -1 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học http://www.regiscollege.edu/academics/ug-programs.cfm Graduate: http://www.regiscollege.edu/academics/mstrs-programs.cfm
Sau Đại học : http://www.regiscollege.edu/academics/mstrs-programs.cfm
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 Education
2 global business management
3 nuclear medicine
4 Nursing
5 Public health

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: TOEFL cbt: 197, TOEFL ibt: 71, TOEFL pbt: 527-530, IELTS: 6
Sau đại học: TOEFL cbt: 213, TOEFL ibt: 79, TOEFL pbt: 550, IELTS: 6.5

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others

Videos

 • Học bổng tù 50%
 • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam