10

Thông tin chung

Giới thiệu về trường

Wells College là trường xếp loại Quốc gia về các trường Giáo dục đại cương tại Aurora, New York. Các chương trình hiện đại kết hợp lí thuyết với ứng dụng thực tế, đưa đến kết quả các em học sinh khi tốt nghiệp rất đa dạng, có sự đồng cảm và được chuẩn bị để học trong suốt cuộc đời. Các bài giảng trong môi trường học tập mang tính tương tác cao và chặt chẽ. Các chương trình đào tạo có tiếng tăm của trường bao gồm Kinh doanh, Tâm lí học, Khoa học Sức khỏe, Sinh học và Tiếng Anh. Các Giáo sư giỏi giàu kinh nghiệm, các giảng viên tận tâm cùng với các nhà khoa học đáng kính và các chuyên gia. Tỷ lệ giảng viên/sinh viên là 9:1, các em sẽ có thể tham gia thảo luận trực tiếp với các giáo sư và chủ động trong lớp học. 

Các sinh viên ở Wells có thể coi là trong nhóm đa dạng nhất trong các đại học khai phóng. Sinh viên đến từ đủ các hoàn cảnh khác nhau tạo  ra mối liên kết cộng đồng mà trong đó sự cởi mở, chấp nhận và ...

i tốt nghiệp rất đa dạng, có sự đồng cảm và được chuẩn bị để học trong suốt cuộc đời. Các bài giảng trong môi trường học tập mang tính tương tác cao và chặt chẽ. Các chương trình đào tạo có tiếng tăm của trường bao gồm Kinh doanh, Tâm lí học, Khoa học Sức khỏe, Sinh học và Tiếng Anh. Các Giáo sư giỏi giàu kinh nghiệm, các giảng viên tận tâm cùng với các nhà khoa học đáng kính và các chuyên gia. Tỷ lệ giảng viên/sinh viên là 9:1, các em sẽ có thể tham gia thảo luận trực tiếp với các giáo sư và chủ động trong lớp học. 

Các sinh viên ở Wells có thể coi là trong nhóm đa dạng nhất trong các đại học khai phóng. Sinh viên đến từ đủ các hoàn cảnh khác nhau tạo  ra mối liên kết cộng đồng mà trong đó sự cởi mở, chấp nhận và tất cả tín ngưỡng đều được trân trọng. Học sinh cũng có rất nhiều cơ hội để tham gia và theo đuổi các sở thích cá nhân với hơn 40 tổ chức học sinh và 15 đội thể thao NCAA, cộng tác với 15 học viện khắp Thế giới cho các học sinh mong muốn du học. Các học sinh của Wells cũng được hưởng lợi từ các sự hợp tác của trường thông qua chương trình song bằng, và trao đổi với Đại học Cornell, Đại học Columbia, Đại học Rochester và Đại học Ithaca.

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu
Kỳ Đông
Kỳ Xuân
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS
SAT
GMAT/ GRE

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT:
TOEFL iBT:
TOEFL PBT:
IELTS:
iTEP:
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng:
Quốc tế:
Việt nam:
Tỷ lệ học sinh/giảng viên:

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí
Sách vở:
Bảo hiểm y tế:
Ăn ở:
Đi lại:
Chi phí khác:
Tổng: 0 0 0 0

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Chương trình hoàn thành chương trình trung học

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1
2
3
4
5

Các trường Đại học chuyển tiếp hàng đầu

Các trường Đại học chuyển tiếp hàng đầu:

1
2
3
4
5

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others

Videos

  • Học bổng tù 50%
  • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam