2

Thông tin chung

 • Địa chỉ: 712 South Broadway St., Menomonie, WI 54751
 • Website: http://www.uwstout.edu/
 • : https://www.facebook.com/uwstout
 • :
 • :
 • :
 • Năm thành lập: 1891
 • Vị trí: Menomonie, Wisconsin USA
 • Thành phố lớn gần nhất:
 • Loại trường: đại học
 • Các chương trình học:
 • Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ
 • Kiểm định:

Giới thiệu về trường

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm thấy việc làm của UW-Stout là 98.7%. Tỉ lệ học sinh và khoa là 19:1, với gấp 3 lần số phòng thí nghiệm ở khuôn viên hơn là ở vì lớp học. Với Wisconsin’s Polytechnic University, các học sinh được chuẩn bị sẵn sàng với việc giáo dục tiên phong và ứng dụng học tập.

 

UW-Stout có 50 chương trình cử nhân, bao gồm nhiều đề nghị độc nhất và được chia làm 6 lựa chọn nghề nghiệp:

1. Nghệ thuật, thiết kế & đồ họa

2. Kinh doanh & quản trị

3. Nhân loại & khoa học xã hội

4. Giáo dục

5. Khoa học, kĩ sư & toán học

6. Công nghệ thông tin và giao tiếp

...
niversity, các học sinh được chuẩn bị sẵn sàng với việc giáo dục tiên phong và ứng dụng học tập.

 

UW-Stout có 50 chương trình cử nhân, bao gồm nhiều đề nghị độc nhất và được chia làm 6 lựa chọn nghề nghiệp:

1. Nghệ thuật, thiết kế & đồ họa

2. Kinh doanh & quản trị

3. Nhân loại & khoa học xã hội

4. Giáo dục

5. Khoa học, kĩ sư & toán học

6. Công nghệ thông tin và giao tiếp

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu
Kỳ Đông
Kỳ Xuân
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG
SAT KHÔNG
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT:
TOEFL iBT: 70 79
TOEFL PBT: 525
IELTS: 6.0 6.5
iTEP:
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 8748 0 0
Quốc tế: 0 175 0 0
Việt nam: 0 7 0 0
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0 19/1 0 0

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 11918 18224 17248 0
Sách vở: 0 225 225 0
Bảo hiểm y tế: 1535 1535 1535 0
Ăn ở: 4500 4500 5680 0
Đi lại: 0 0 0 0
Chi phí khác: 2784 2784 2784 0
Tổng: 20737 27268 27472 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học https://www.uwstout.edu/academics/majors-degrees
Sau Đại học https://www.uwstout.edu/academics/majors-degrees
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 Business Administration
2 Engineering Technologies and Engineering-Related Fields
3 Art
4 Design and Graphics
5 Hotel

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: , TOEFL ibt: 70, TOEFL pbt: 525, IELTS: 6.0
Sau đại học: , TOEFL ibt: 79, IELTS: 6.5

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others
 

Copyright © 2019 Capstone Vietnam