• Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 9:00 - 12:00 / Chiều 13:00 - 18:00 | Thứ 7: Sáng 8:00 - 12:00

Santa Ana College

Website: www.sac.edu

Năm thành lập: 1915

Vị trí: Santa Ana

Thành phố lớn gần nhất: Orange

Loại trường: Cao Đẳng Cộng Đồng

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 20/09/2017

College of Lake County

Website: www.clcillinois.edu/international

Năm thành lập: 1967

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: Chicago

Loại trường: Cao đẳng Cộng đồng hệ 2 năm

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 20/09/2017

University of Wisconsin Stevens Point

Website: www.uwsp.edu

Năm thành lập: 1894

Vị trí: Stevens Point, Wisconsin

Thành phố lớn gần nhất: Chicago

Loại trường: Công lập

Các chương trình học: 4,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 19/09/2017

Marian University, Indianapolis

Website: www.marian.edu

Năm thành lập: 1937

Vị trí: Indianapolis, bang Indiana

Thành phố lớn gần nhất: Indianapolis, bang Indiana

Loại trường: Khoa học Xã hội Nhân văn và Tự nhiên, Công giáo

Các chương trình học: 3

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 19/09/2017

University of Central Missouri

Website: www.ucmo.edu

Năm thành lập: 1871

Vị trí: Warrensburg, Missouri

Thành phố lớn gần nhất: Kansas, bang Missouri

Loại trường: Đại học công lập 4 năm toàn diện, cấp vùng (cấp kiểm định cao nhất)

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 19/09/2017

Presbyterian College

Website: http://www.presby.edu/

Năm thành lập: 1880

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Fox Valley Technical College

Website: http://www.fvtc.edu/

Năm thành lập: 1912

Vị trí: Appleton, Wisconsin, USA

Thành phố lớn gần nhất: Appleton, Milwaukee

Loại trường: 2-Year College

Các chương trình học: 4

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Herzing University

Website: https://www.herzing.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: N/A

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

University of Wisconsin Colleges

Website: https://www.uwc.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

University of Nevada, Reno

Website: http://www.unr.edu/

Năm thành lập: 1864

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: N/A

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Washington State University

Website: https://wsu.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: Spokane, WA

Loại trường: Đại học Công lập hệ 4 năm

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Wayland Academy

Website: http://www.wayland.org/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: Nội trú và bán trú

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

St. Norbert College

Website: http://www.snc.edu/

Năm thành lập: 1898

Vị trí: De Pere, Wisconsin, USA

Thành phố lớn gần nhất: Green Bay, Wisconsin, USA

Loại trường: Private, Catholic, Liberal Arts College

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Centralia College

Website: http://www.centralia.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: Seattle (phía bắc), Portland, bang Oregon (phía nam)

Loại trường: Công lập, Cao đẳng Cộng đồng 2 năm

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Muhlenberg College

Website: http://www.muhlenberg.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Claflin University

Website: http://www.claflin.edu/

Năm thành lập: 1869

Vị trí: Orangeburg, South Carolina, USA

Thành phố lớn gần nhất: Columbia (the Capital of SC, 40 minutes driving distance) and Charleston ( the historical city, 60 m

Loại trường: An independent, four-year, co-educational, residential, career-orientated liberal-arts university

Các chương trình học: 4,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Cascadia College

Website: http://www.cascadia.edu/

Năm thành lập: 2000

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Community Colleges of Spokane

Website: http://www.scc.spokane.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Green River College

Website: http://www.greenriver.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: cao đẳng công lập

Các chương trình học: 5,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Skagit Valley College

Website: http://www.skagit.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 1,2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

South Puget Sound Community College

Website: http://www.spscc.ctc.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: Washington

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

South Seattle College

Website: http://www.southseattle.edu/

Năm thành lập: 1969

Vị trí: SouthWest Seattle

Thành phố lớn gần nhất: Seattle, Washington

Loại trường: Cao đẳng công lập cung cấp chương trình 2 năm và 4 năm

Các chương trình học: 1,2,3

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 28/12/2016

North Seattle College

Website: https://northseattle.edu/

Năm thành lập: 1970

Vị trí: North Seattle

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 1,2,3

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Western Washington University - Intensive English Program

Website: http://www.wwu.edu/ee/lcp/iep/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 4,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Truman State University

Website: www.truman.edu/international/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: St. Louis, Bang Missouri; thành phố Kansas, Bang Missouri

Loại trường: Đại học Công lập 4 năm

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

University of North Texas

Website: www.unt.edu - http://international.unt.edu/content/future-international-students

Năm thành lập: 1890

Vị trí: Denton, Texas

Thành phố lớn gần nhất: Dallas-Fort Worth

Loại trường: Đại học nghiên cứu công lập

Các chương trình học: 5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

University of Southern Indiana

Website: www.usi.edu/international/

Năm thành lập: 1965

Vị trí: Evansville, Indiana

Thành phố lớn gần nhất: Indianapolis, St. Louis

Loại trường: Công lập toàn diện

Các chương trình học: 5,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences (MCPHS)

Website: www.mcphs.edu

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 5,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

University of Wisconsin-Platteville

Website: www.uwplatt.edu

Năm thành lập: 1866

Vị trí: Platteville, Wisconsin

Thành phố lớn gần nhất: Madison, Wisconsin

Loại trường: viện đào tạo đại học Công lập 4 năm toàn diện

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Berkeley College

Website: www.berkeleycollege.edu

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: New York City

Loại trường: Tư thục

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016
image
image
image

Đăng ký để nhận tư vấn từ Cố vấn giáo dục của Capstone

Capstone cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.