• Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 9:00 - 12:00 / Chiều 13:00 - 18:00 | Thứ 7: Sáng 8:00 - 12:00

Thông tin chung

Giới thiệu về trường

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 01/05
Kỳ Đông
Kỳ Xuân 30/09
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG KHÔNG KHÔNG
SAT KHÔNG
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT:
TOEFL iBT: 61 80
TOEFL PBT: 550
IELTS: 6.0 6.5
iTEP:
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 23296 3149 0
Quốc tế: 0 728 206 0
Việt nam: 0 40 4 0
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0 0 0 0

Chi phí ước tính []

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 16944 15210 0
Sách vở: 0 1038 1038 0
Bảo hiểm y tế: 0 1820 1820 0
Ăn ở: 0 17922 17922 0
Đi lại: 0 1482 1482 0
Chi phí khác: 0 2770 2770 0
Tổng: -1 41976 40242 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học https://future.sfsu.edu/academics
Sau Đại học https://grad.sfsu.edu/content/apply
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 Business
2 Computer Science
3 Psychology
4 Biology
5 Cinema

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: , TOEFL ibt: 61, IELTS: 6.0
Sau đại học: , TOEFL ibt: 80, TOEFL pbt: 550, IELTS: 6.5
image
image
image

Đăng ký để nhận tư vấn từ Cố vấn giáo dục của Capstone

Capstone cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.