• Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 9:00 - 12:00 / Chiều 13:00 - 18:00 | Thứ 7: Sáng 8:00 - 12:00

Colorado Mesa University

Website: http://www.coloradomesa.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

INTERLINK Language Center

Website: https://interlink.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: N/A

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

LCI Language Centers

Website: https://www.englishlci.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: học viện ngôn ngữ

Các chương trình học: 5,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Marianapolis Preparatory School

Website: http://www.marianapolis.org/

Năm thành lập: 1926

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: Boston, MA

Loại trường: Nội trú và ngoại trú

Các chương trình học: 5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

University of New Haven

Website: http://www.newhaven.edu/

Năm thành lập: www.facebo

Vị trí: East Coast

Thành phố lớn gần nhất: New York City

Loại trường: Đại học tư thục tổng hợp, bậc đại học và sau đại học

Các chương trình học: 4

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

California State University, Dominguez Hills

Website: http://www.csudh.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 5,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Fairmont Private School

Website: http://www.fairmontschools.com/international-foundation-center/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Merced College

Website: http://www.mccd.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 4,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

American Language and Culture Institute (ALCAI) – CSU Chico

Website: http://rce.csuchico.edu/alci

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Colorado State University

Website: http://www.colostate.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: Denver, Colorado

Loại trường: Công lập

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Vail Mountain School

Website: http://www.vms.edu/

Năm thành lập: 1962

Vị trí: Vail, Colorado, USA

Thành phố lớn gần nhất: Denver, Colorado

Loại trường: Ngoại trú

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

University of Redlands

Website: http://www.redlands.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 3,4,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

University of California, San Diego, Extension International Programs

Website: http://extension.ucsd.edu/Department/ELP/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 1,5,10

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

The San Bernadino Community College District

Website: http://www.sbccd.org/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 6,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Southwestern Academy

Website: http://www.southwesternacademy.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: Los Angeles

Loại trường: Nội trú và ngoại trú

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

California State University, Fresno

Website: http://www.fresnostate.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Humboldt State University

Website: http://www.humboldt.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: Đại học

Các chương trình học: 4,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Junipero Serra High School

Website: http://www.la-serrahs.org/

Năm thành lập: 1950

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 4

Giới tính học sinh: Nam sinh

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Archbishop Riordan High School

Website: http://www.riordanhs.org/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 12

Giới tính học sinh: Nam sinh

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

San Francisco Bay Preparatory Academy

Website: http://www.sfbpa.org/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: Tư thục

Các chương trình học: 5,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

California State University, San Bernardino - College of Extended Learning

Website: https://cel.csusb.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: ESL

Các chương trình học: 1,3,4,5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

The International Education Center at Diablo Valley College

Website: http://www.iec-dvc.org/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

San Mateo Colleges

Website: http://www.collegeofsanmateo.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: San Francisco

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Santa Barbara City College

Website: http://www.sbcc.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Ohlone College

Website: http://www.ohlone.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất: San Francisco

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

The University of Arizona_CESL

Website: http://www.cesl.arizona.edu/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: N/A

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

University of Arkansas Fort Smith

Website: http://uafs.edu/

Năm thành lập: 1928

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

Boston University - CELOP

Website: https://www.bu.edu/celop/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: N/A

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

University of North Alabama

Website: http://www.una.edu/

Năm thành lập: 1830

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016

The University of Alabama at Birmingham

Website: http://www.uab.edu/home/

Năm thành lập: 1859

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 28/12/2016
image
image
image

Đăng ký để nhận tư vấn từ Cố vấn giáo dục của Capstone

Capstone cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.