2

Thông tin chung

Giới thiệu về trường

Đại học Northeastern University of Illinois (NEIU), là một trường công mang tính toàn diện ở Chicago, thành phố lớn thứ 3 của Mỹ được đặt ở Lake Michigan. Ngày nay, NEIU thu hút các học sinh tới từ 100 đất nước. Những lớp học nhỏ đầy sôi động và tỉ lệ học sinh:giáo viên 16:1 của khoa viện đảm bảo học sinh - những người đầu tiên trong gia đình học đại học - sẽ có được sự chú ý đặc biệt từ các khoa viện xuất sắc. Cộng đồng giáo dục tuyệt vời này chuẩn bị cho học sinh cách để giải quyết vấn đề, suy nghĩ thực tế, liên kết với những hoạt động mang tính đạo đức, và trở thành những nhà lãnh đạo. Khuôn viên 67 arce với hành lang chung vô cùng an toàn, nơi bình dị để đón chào 8,100 học sinh học 90 khóa học cử nhân và chương trình thạc sĩ khác nhau. Cùng với đó là những đặc điểm nổi bật như được công nhận AACSB đại học kinh doanh, những cơ hội nghiên cứu và thực tập. Đa số các học sinh thường theo học luật và y, cũng ...

100 đất nước. Những lớp học nhỏ đầy sôi động và tỉ lệ học sinh:giáo viên 16:1 của khoa viện đảm bảo học sinh - những người đầu tiên trong gia đình học đại học - sẽ có được sự chú ý đặc biệt từ các khoa viện xuất sắc. Cộng đồng giáo dục tuyệt vời này chuẩn bị cho học sinh cách để giải quyết vấn đề, suy nghĩ thực tế, liên kết với những hoạt động mang tính đạo đức, và trở thành những nhà lãnh đạo. Khuôn viên 67 arce với hành lang chung vô cùng an toàn, nơi bình dị để đón chào 8,100 học sinh học 90 khóa học cử nhân và chương trình thạc sĩ khác nhau. Cùng với đó là những đặc điểm nổi bật như được công nhận AACSB đại học kinh doanh, những cơ hội nghiên cứu và thực tập. Đa số các học sinh thường theo học luật và y, cũng như các chương trình tiến sĩ. Cuộc sống của học sinh ở NEIU được biết tới với những khoản chi trả phải chăng và cơ hội tiềm năng với alumni, vì vậy NEIU được công nhận là nơi đáng được đầu tư nhất.

 

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 15/06 15/06 15/06 01/01
Kỳ Đông 01/01
Kỳ Xuân 01/10 01/10 01/10 01/01
Kỳ Hè 01/03 01/03 01/03 01/01
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG
SAT
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT: 173 213
TOEFL iBT: 61 79
TOEFL PBT: 500 550
IELTS: 6.0 6.5
iTEP:
SAT I: required
SAT II:
GRE: 2.7
GMAT: 450
Khác: PTE 50 58

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 20 6390 1713 0
Quốc tế: 0 73 55 0
Việt nam: 0 7 0 0
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0 1:16 1:16 0

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 3600 21639 16157 0
Sách vở: 0 600 600 0
Bảo hiểm y tế: 0 1200 1200 0
Ăn ở: 0 12000 12000 0
Đi lại: 0 480 480 0
Chi phí khác: 0 0 0 0
Tổng: 3600 35919 30437 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học https://www.neiu.edu/academics/
Sau Đại học https://www.neiu.edu/academics/
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 Business Administration
2 Computer Science
3 Health sciences
4 Exercise science
5 Communications

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: TOEFL cbt: 173, TOEFL ibt: 61, TOEFL pbt: 500, IELTS: 6.0, SAT1: required, GRE: 2.7, Other: 50
Sau đại học: TOEFL cbt: 213, TOEFL ibt: 79, TOEFL pbt: 550, IELTS: 6.5, GMAT: 450, Other: 58

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning Earth Science BS
Economics
Education Early Childhood BA & MA
Engineering
English Literature
Environmental Science Excercise Science MA
Fashion Design
Film/ Media Studies Family Counseling MA
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science global Studies BA
Graphic Design Gerontology certificate
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism Human Resources BA & MA
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology Clinical Mental Health Counseling MA
Social Work School Counseling MA
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language Urban Community Studies MA
Urban/Regional Planning Women's and Gender Studies BA
Others

Videos

  • Học bổng tù 50%
  • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam