2

Thông tin chung

Giới thiệu về trường

City University of Seattle là trường Đại học đã được kiểm định tại Seattle, Washington, khu vực Tây Nam nước Mỹ. Seattle là một trong những thành phố đáng sống nhất nước Mỹ và là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn toàn cầu, trong đó có Microsoft, Amazon, Starbucks và Boeing. CityU nằm tại trung tâm của Seattle, bởi vậy sinh viên của trường có thể dễ dàng tìm kiếm các cơ hội thực tập và kết nối với các công ty. Các chương trình giảng dạy của CityU đều được biết tới bởi các sinh viên trên toàn thế giới bởi tính thực tế của chúng cũng như các giáo viên giàu kinh nghiệm, những người đã từng làm việc tại các công ty thành công nhất trên thế giới. Các môn học được xây dựng hướng về kết quả, tính thực tế, và được gợi ý bởi nhu cầu hiện tại của các ngành công nghiệp. Quy mô lớp học nhỏ, các học sinh đều nhận được sự quan tâm tận tình. Hầu hết các chương trình, bao gồm MBA và cử nhân Khoa học Máy tính, đều có ngày nhập học linh hoạt với 4 ...

nhiều tập đoàn toàn cầu, trong đó có Microsoft, Amazon, Starbucks và Boeing. CityU nằm tại trung tâm của Seattle, bởi vậy sinh viên của trường có thể dễ dàng tìm kiếm các cơ hội thực tập và kết nối với các công ty. Các chương trình giảng dạy của CityU đều được biết tới bởi các sinh viên trên toàn thế giới bởi tính thực tế của chúng cũng như các giáo viên giàu kinh nghiệm, những người đã từng làm việc tại các công ty thành công nhất trên thế giới. Các môn học được xây dựng hướng về kết quả, tính thực tế, và được gợi ý bởi nhu cầu hiện tại của các ngành công nghiệp. Quy mô lớp học nhỏ, các học sinh đều nhận được sự quan tâm tận tình. Hầu hết các chương trình, bao gồm MBA và cử nhân Khoa học Máy tính, đều có ngày nhập học linh hoạt với 4 kì nhập học trong năm. Các sinh viên không yêu cầu phải có GRE/GMAT hay ACT/SAT. Cơ hội học bổng học thuật từ $2,000 - $5,000, dựa trên điểm trung bình môn.

 

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 01/08 01/08 01/01
Kỳ Đông 01/11 01/11 01/01
Kỳ Xuân 01/02 01/02 01/01
Kỳ Hè 01/05 01/05 01/01
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG
SAT KHÔNG
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT:
TOEFL iBT: 76 87
TOEFL PBT:
IELTS: 6.0 6.5
iTEP: 4 4.5
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 2900 3500 0
Quốc tế: 0 150 400 0
Việt nam: 0 15 50 0
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0 0 0

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 11168 27030 25275 0
Sách vở: 1000 1000 1000 0
Bảo hiểm y tế: 1500 1500 1500 0
Ăn ở: 14360 14360 14360 0
Đi lại: 1600 1600 1600 0
Chi phí khác: 700 700 700 0
Tổng: 30328 46190 44435 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học https://www.cityu.edu/prospective-students/international-students/
Sau Đại học https://www.cityu.edu/prospective-students/international-students/
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 MBA - thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh
2 MS in Computer Science - thạc sĩ khoa học tự nhiên
3 BS Applied Computing (transfer-only) - Cử nhân Khoa học máy tính ứng dụng (chương trình chuyển tiếp)
4 BS in Business Administration (transfer-only) -Cử nhân khoa học tự nhiên chuyên ngành quản trị kinh doanh
5 BA in Management (transfer-only)- Cử nhân văn chương/xã hội chuyên ngành quản lí

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: , TOEFL ibt: 76, IELTS: 6.0, iTEP: 4
Sau đại học: , TOEFL ibt: 87, IELTS: 6.5, iTEP: 4.5

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others Project Management, Counseling

Videos

  • Học bổng tù 50%
  • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam