2

Thông tin chung

Giới thiệu về trường

Aquinas là trường đại học khai phóng tư thục 4 năm với hơn 60 chương trình học thuật nổi trội. Chúng tôi luôn hết lòng cung cấp các chương trình giáo dục khai phóng với tầm nhìn toàn cầu, nhấn mạnh vào chuẩn bị cho sự nghiệp của các sinh viên thông qua xây dựng khả năng lãnh đạo và cung cấp dịch vụ cho mọi người.

Tại Aquinas, chúng tôi đào tạo sinh viên để tạo nên sự khác biệt cho thế giới. Đó là lời hứa mà chúng tôi vô cùng coi trọng. Là một trường đại học Công giáo nhỏ, gắn bó khăng khít, với một nhiệm vụ tuy đơn giản nhưng vô cùng truyền cảm hứng đó là tập trung vào học tập, dịch vụ và cộng đồng.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Aquinas phát triển mạnh trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Với tỉ lệ có việc làm/ theo đuổi chương trình cao học lên tới trên 95%, sinh viên của chúng đôi đạt được những thành công, không kể tham vọng của họ có lớn tới đâu. Bởi vậy gần 1,800 sinh viên từ khắp mọi nơi trên nước Mỹ cũng như hơn ...

vào chuẩn bị cho sự nghiệp của các sinh viên thông qua xây dựng khả năng lãnh đạo và cung cấp dịch vụ cho mọi người.

Tại Aquinas, chúng tôi đào tạo sinh viên để tạo nên sự khác biệt cho thế giới. Đó là lời hứa mà chúng tôi vô cùng coi trọng. Là một trường đại học Công giáo nhỏ, gắn bó khăng khít, với một nhiệm vụ tuy đơn giản nhưng vô cùng truyền cảm hứng đó là tập trung vào học tập, dịch vụ và cộng đồng.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Aquinas phát triển mạnh trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Với tỉ lệ có việc làm/ theo đuổi chương trình cao học lên tới trên 95%, sinh viên của chúng đôi đạt được những thành công, không kể tham vọng của họ có lớn tới đâu. Bởi vậy gần 1,800 sinh viên từ khắp mọi nơi trên nước Mỹ cũng như hơn 25 quốc gia khác nhau trên thế giới đã chọn Aquinas là điểm dừng chân của mình.

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 01/07
Kỳ Đông 01/12
Kỳ Xuân
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG
SAT KHÔNG
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT: 0 0 0
TOEFL iBT: 0 79 79
TOEFL PBT: 0 0 0
IELTS: 0 6.5 6.5
iTEP: 0 0 0
SAT I: 0 0 0
SAT II: 0 0 0
GRE: 0 0 0
GMAT: 0 0 0
Khác: 0 0 0

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 1600 200 0
Quốc tế: 0 50 10 0
Việt nam: 0 3 0 0
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0 11/1 10/1 0/0

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 33256 0 0
Sách vở: 0 1000 0 0
Bảo hiểm y tế: 0 1350 0 0
Ăn ở: 0 9598 0 0
Đi lại: 0 1200 0 0
Chi phí khác: 0 0 0 0
Tổng: -1 46404 -1 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

KHÔNG

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học https://www.aquinas.edu/academics/undergraduate
Sau Đại học http://www.aquinas.edu/academics/
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 Business Administration
2 Biology & Health Science
3 Psychology
4 Global Studies
5 Math & Data Analytics

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: TOEFL cbt: 0, TOEFL ibt: 79, TOEFL pbt: 0, IELTS: 6.5, iTEP: 0, SAT1: 0, SAT2: 0, GRE: 0, GMAT: 0, Other: 0
Sau đại học: TOEFL cbt: 0, TOEFL ibt: 79, TOEFL pbt: 0, IELTS: 6.5, iTEP: 0, SAT1: 0, SAT2: 0, GRE: 0, GMAT: 0, Other: 0

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others

Videos

  • Học bổng tù 50%
  • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam