3

Thông tin chung

Giới thiệu về trường

 

Lakeland College có cơ sở tọa lạc tại thành phố Vermilion và Lloydminster, bang Alberta. Lloydminster là thành phố sát biên giới duy nhất của Canada, vì vậy cả hai cơ sở đều được công nhận bởi các bộ giáo dục của tỉnh Alberta và Saskatchewan, nơi cung cấp lợi thế duy nhất cho việc tiếp cận hai tỉnh cho sinh viên tìm kiếm và đáp ứng các yêu cầu định cư sau tốt nghiệp. Các chương trình nổi bật của chúng tôi dành cho sinh viên quốc tế là Khoa học Nông nghiệp (trang trại chỉ dành cho sinh viên do Canada quản lý), Quản trị kinh doanh, Năng lượng Dầu khí, Khoa học Môi trường, Chuyển tiếp Đại học, và Dịch vụ Nhân sinh. Lakeland hiện có khoảng 2000 sinh viên toàn thời gian, 250 trong số đó là sinh viên quốc tế.

1. Trường cao đẳng hai tỉnh duy nhất của Canada

2. Nhiều chương trình học tuyệt vời đem lại cơ hội việc làm cao

3. Quy mô lớp học nhỏ và sự quan tâm lớn từ giảng viên

4. Việc làm tốt cho sinh viên ở Lloydminster

 

 

...
n bởi các bộ giáo dục của tỉnh Alberta và Saskatchewan, nơi cung cấp lợi thế duy nhất cho việc tiếp cận hai tỉnh cho sinh viên tìm kiếm và đáp ứng các yêu cầu định cư sau tốt nghiệp. Các chương trình nổi bật của chúng tôi dành cho sinh viên quốc tế là Khoa học Nông nghiệp (trang trại chỉ dành cho sinh viên do Canada quản lý), Quản trị kinh doanh, Năng lượng Dầu khí, Khoa học Môi trường, Chuyển tiếp Đại học, và Dịch vụ Nhân sinh. Lakeland hiện có khoảng 2000 sinh viên toàn thời gian, 250 trong số đó là sinh viên quốc tế.

1. Trường cao đẳng hai tỉnh duy nhất của Canada

2. Nhiều chương trình học tuyệt vời đem lại cơ hội việc làm cao

3. Quy mô lớp học nhỏ và sự quan tâm lớn từ giảng viên

4. Việc làm tốt cho sinh viên ở Lloydminster

 

 

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu
Kỳ Đông
Kỳ Xuân
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT: 80
TOEFL iBT:
TOEFL PBT:
IELTS: 6.0
iTEP:
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 0 0 2000
Quốc tế: 0 0 0 250
Việt nam: 0 0 0 1
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0 0 0 20/1

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 0 0 10,500
Sách vở: 0 0 0 1,000
Bảo hiểm y tế: 0 0 0 450
Ăn ở: 0 0 0 5,500
Đi lại: 0 0 0 1,000
Chi phí khác: 0 0 0 0
Tổng: 0 0 0 18,450

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

KHÔNG

Chương trình hoàn thành chương trình trung học

KHÔNG

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Trang web học thuật http://web.lakelandcollege.ca/international/prospective-students/program-choices/

Ngành học phổ biến

1 Business Administration
2 Environmental Sciences
3 Human Services
4 Petroleum Energy Sciences
5 Agriculture Sciences

Các trường Đại học chuyển tiếp hàng đầu

Các trường Đại học chuyển tiếp hàng đầu:

1 University of Alberta
2 University of Saskatchewan
3 Athabasca University
4 Univeristy of Calgary
5 MacEwan University

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture Interior Design
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education Early Learning, Child and Youth Care
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition University Transfer Option
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science University Transfer Option
Liberal Arts University Transfer Option
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing University Transfer Option
Petroleum Engineering
Pharmacy University Transfer Option
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others
 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam