3

Thông tin chung

Giới thiệu về trường

Cao Đẳng Cộng Đồng Kirkwood là một trường cao đẳng cộng đồng toàn diện kéo dài hai năm phục vụ bảy quận ở Iowa. Khuôn viên chính của Kirkwood nằm ở Cedar Rapids, với các khu học xá bổ sung ở Marion, thành phố Iowa, Belle Plaine, Monticello, Tipton, Vinton, Washington và Williamsburg.
Được chứng nhận bởi Ủy ban Học tập Cao cấp Trung tâm Cao đẳng và Trường Trung học Bắc Trung Bộ, Kirkwood cung cấp bằng Cao đẳng, Associate of Science, và bằng liên kết của khoa học ứng dụng, các chứng chỉ và văn bằng. Trường cao đẳng cung cấp 120 chương trình. Trường có nhiều lớp học và nhiều bằng cấp về Nghệ thuật Tự do trực tuyến.
Kirkwood cũng cung cấp một trường trung học dành cho người lớn, giáo dục cơ bản dành cho người lớn, và các chương trình GED; Các khóa học phát triển cá nhân và chuyên môn liên tục của Giáo dục Thường xuyên; và các định dạng phân phối nhanh cho người lớn làm việc.

...
, thành phố Iowa, Belle Plaine, Monticello, Tipton, Vinton, Washington và Williamsburg.
Được chứng nhận bởi Ủy ban Học tập Cao cấp Trung tâm Cao đẳng và Trường Trung học Bắc Trung Bộ, Kirkwood cung cấp bằng Cao đẳng, Associate of Science, và bằng liên kết của khoa học ứng dụng, các chứng chỉ và văn bằng. Trường cao đẳng cung cấp 120 chương trình. Trường có nhiều lớp học và nhiều bằng cấp về Nghệ thuật Tự do trực tuyến.
Kirkwood cũng cung cấp một trường trung học dành cho người lớn, giáo dục cơ bản dành cho người lớn, và các chương trình GED; Các khóa học phát triển cá nhân và chuyên môn liên tục của Giáo dục Thường xuyên; và các định dạng phân phối nhanh cho người lớn làm việc.

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu
Kỳ Đông
Kỳ Xuân
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT:
TOEFL iBT:
TOEFL PBT:
IELTS: 5.0
iTEP:
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 0 0 15000
Quốc tế: 0 0 0 400
Việt nam: 0 0 0 7
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0/0 0/0 0/0 18/1

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 0 0 8,700
Sách vở: 0 0 0 800
Bảo hiểm y tế: 0 0 0 1,270
Ăn ở: 0 0 0 5,600
Đi lại: 0 0 0 900
Chi phí khác: 0 0 0 1,500
Tổng: -1 -1 -1 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Chương trình hoàn thành chương trình trung học

KHÔNG

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Trang web học thuật www.kirkwood.edu/academics

Ngành học phổ biến

1 Business
2 Engineering
3 Hospitality Management
4 Liberal Arts
5 Transfer Programs

Các trường Đại học chuyển tiếp hàng đầu

Các trường Đại học chuyển tiếp hàng đầu:

1 University of Iowa
2 Mt. Mercy University
3 University of Northern Iowa
4 Iowa State University
5 University of Missouri

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others

Videos

  • Học bổng tù 50%
  • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam