2

Thông tin chung

 • Địa chỉ: Fort Collins, CO 80523, United States
 • Website: http://www.colostate.edu/
 • :
 • :
 • :
 • :
 • Năm thành lập:
 • Vị trí:
 • Thành phố lớn gần nhất: Denver, Colorado
 • Loại trường: Công lập
 • Các chương trình học:
 • Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ
 • Kiểm định:

Giới thiệu về trường

Colorado State University (được biết đến với tên Colorado State và CSU) là trường đại học công lập ở Fort Collins, bang Colorado. Trường nhận được gói hỗ trợ của Bang và là đại học hàng đầu trong hệ thống các trường đại học của Bang Colorado. Số lượng sinh viên hiện tại là khoảng 33,058 sinh viên, bao gồm cả sinh viên trong bang và ngoài bang. Trường hiện có khoảng 2,000 giảng viên trực thuộc 8 Khoa và 55 tổ bộ môn. Có hơn 65 khối ngành cử nhân và hơn 55 khối ngành thạc sỹ. Colorado State còn đào tạo hơn 40 khối ngành tiến sỹ, cùng với chương trình đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

 

...
ệ thống các trường đại học của Bang Colorado. Số lượng sinh viên hiện tại là khoảng 33,058 sinh viên, bao gồm cả sinh viên trong bang và ngoài bang. Trường hiện có khoảng 2,000 giảng viên trực thuộc 8 Khoa và 55 tổ bộ môn. Có hơn 65 khối ngành cử nhân và hơn 55 khối ngành thạc sỹ. Colorado State còn đào tạo hơn 40 khối ngành tiến sỹ, cùng với chương trình đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

 

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 01/05 01/01
Kỳ Đông 01/01
Kỳ Xuân 01/11 01/01
Kỳ Hè 01/01
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG KHÔNG KHÔNG
SAT KHÔNG
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT:
TOEFL iBT: 79
TOEFL PBT: 550
IELTS: 6.5
iTEP: NA NA
SAT I: NA NA
SAT II: NA NA
GRE: NA
GMAT: NA
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 22000 8000 -1
Quốc tế: 0 947 947 -1
Việt nam: 0 25 15 -1
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0 0 0

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 29,140 26,792 -1
Sách vở: 0 1,200 720 -1
Bảo hiểm y tế: 0 0 0 -1
Ăn ở: 0 10,332 10,332 -1
Đi lại: 0 1,600 1,600 -1
Chi phí khác: 0 1,360 4,702 -1
Tổng: -1 -1 -1 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học https://admissions.colostate.edu/international/
Sau Đại học https://graduateschool.colostate.edu/
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 Business
2 Engineering
3 Computer Science
4 Social Sciences
5 Biological and Biomedical Sciences

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: , TOEFL ibt: 79, TOEFL pbt: 550, IELTS: 6.5, iTEP: NA, SAT1: NA, SAT2: NA, GRE: NA, GMAT: NA
Sau đại học: , iTEP: NA, SAT1: NA, SAT2: NA

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others

Videos

 • Học bổng tù 50%
 • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam