Thông tin chung

Giới thiệu về trường

Trường Queen Margaret (QMS) là một trường dự bị đại học tiên phong, dành cho các học sinh từ lớp 8 đến 12, và trường nội trú cho học sinh từ lớp 6 đến 12. Chúng tôi thay đổi cách học tập của học sinh thông qua chương trình giáo dục độc đáo - học qua thực hành, cải tiến lâu dài, đào tạo về kinh doanh,... QMS truyền sức mạnh để mỗi cá nhân tìm được tiếng nói của mình, dám mạo hiểm nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn, và xây dựng được sự tự tin để bước vào thế giới luôn không ngừng thay đổi.

Chúng tôi mong muốn rằng mọi người, khi ở trong khuôn viên rộng 27 mẫu Anh của trường, sẽ luôn được thấu hiểu và đối xử công bằng. Những nhân viên có chuyên môn sẽ giúp các học sinh thích ứng với khác biệt văn hóa và xây dựng được những tình bạn lâu dài. Chúng tôi đào tạo ra những thế hệ người lãnh đạo mới, tự tin, với nhân cách và tình cảm tốt đẹp để xây dựng một thế giới mới công bằng và đoàn kết hơn. 

QMS có chương trình ...

nh thông qua chương trình giáo dục độc đáo - học qua thực hành, cải tiến lâu dài, đào tạo về kinh doanh,... QMS truyền sức mạnh để mỗi cá nhân tìm được tiếng nói của mình, dám mạo hiểm nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn, và xây dựng được sự tự tin để bước vào thế giới luôn không ngừng thay đổi.

Chúng tôi mong muốn rằng mọi người, khi ở trong khuôn viên rộng 27 mẫu Anh của trường, sẽ luôn được thấu hiểu và đối xử công bằng. Những nhân viên có chuyên môn sẽ giúp các học sinh thích ứng với khác biệt văn hóa và xây dựng được những tình bạn lâu dài. Chúng tôi đào tạo ra những thế hệ người lãnh đạo mới, tự tin, với nhân cách và tình cảm tốt đẹp để xây dựng một thế giới mới công bằng và đoàn kết hơn. 

QMS có chương trình Xếp lớp Nâng cao (Advanced Placement) với môn Toán,  Nhân văn học, Nghệ thuật, cũng như các khóa học tín chỉ về kinh doanh, kĩ năng lãnh đạo và ngoại ngữ. Các học sinh sẽ có tư duy sáng tạo và có được những kĩ năng cần thiết để vượt qua mọi tình huống trong công việc và xã hội.

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Kỳ Thu
Kỳ Đông
Kỳ Xuân
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm

Các trường Đại học hàng đầu học sinh nhập học sau khi tốt nghiệp

1
2
3
4
5

Tỷ lệ phần trăm tốt nghiệp

Điểm trung bình SAT của sinh viên tốt nghiệp:

Các khóa học AP/IB/Honors

AP
IB
HONORS

Trang web học thuật

Các hoạt động ngoai khóa ưa chuộng

1
2
3
4
5

Kiểm tra trình độ tiếng anh

TOEFL PBT/iBT/CBT
IELTS
SSAT
SLEP
SLATE
Khác

Bài thi Tiếng Anh đầu vào

Tổng số học sinh

Tổng số
Học sinh quốc tế
Học sinh Việt Nam
Tỉ lệ học sinh/ giáo viên

Chương trình hè

Độ tuổi
Thời gian
Hạn nộp hồ sơ
Chi phí theo tuần (Đô-la Mỹ)
Các thông tin khác

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Khoảng:

Hỗ trợ tài chính khác dành cho học sinh quốc tế

Lựa chọn nhà ở

Nội trú
Gia đình bản xứ
Dịch vụ tìm nhà
Học sinh quốc tế được được yêu cầu ở tại trường

Chi phí ước tính

Học phí
Sách vở:
Bảo hiểm y tế:
Ăn ở:
Chi phí khác:
Tổng: $0

Videos

  • Học bổng tù 50%
  • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam