1

Thông tin chung

 • Địa chỉ:
 • Website: http://www.ilsc.ca/
 • :
 • :
 • :
 • :
 • Năm thành lập:
 • Vị trí:
 • Thành phố lớn gần nhất:
 • Loại trường:
 • Các chương trình học:
 • Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ
 • Kiểm định:

Giới thiệu về trường

Vị trí: Canada (Vancouver, Toronto, Montreal), Mỹ (San Francisco, New York), Úc (Sydney, Brisbane), Ấn Độ (New Delhi)

Thành phố lớn gần nhất: tất cả các trường thuộc hệ thống ILSC Education Group đều nằm tại các thành phố lớn

Loại trường: Học viên đào tạo Ngôn ngữ, Trường Kinh doanh

Kiểm định: Languages Canada, Hiệp hội kiểm định chất lượng giáo dục tỉnh BC, PCTIA, MTCU, CEA, ACCET, NEAS

ILSC Education Group (Hội đồng giáo dục ILSC) cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng từ năm 1991, áp dụng các phương thức học tập năng động nhằm đáp ứng tốt nhất lợi ích của học sinh cũng như đáp ứng được những đổi mới trong tư duy và công nghệ. Trường Ngôn ngữ, Đại học, Trường đào tạo Giảng viên, Trường đào tạo Doanh nghiệp và các đơn vị giáo dục thường xuyên của ILSC đều cung cấp các chương trình học rất đa ...

, Úc (Sydney, Brisbane), Ấn Độ (New Delhi)

Thành phố lớn gần nhất: tất cả các trường thuộc hệ thống ILSC Education Group đều nằm tại các thành phố lớn

Loại trường: Học viên đào tạo Ngôn ngữ, Trường Kinh doanh

Kiểm định: Languages Canada, Hiệp hội kiểm định chất lượng giáo dục tỉnh BC, PCTIA, MTCU, CEA, ACCET, NEAS

ILSC Education Group (Hội đồng giáo dục ILSC) cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng từ năm 1991, áp dụng các phương thức học tập năng động nhằm đáp ứng tốt nhất lợi ích của học sinh cũng như đáp ứng được những đổi mới trong tư duy và công nghệ. Trường Ngôn ngữ, Đại học, Trường đào tạo Giảng viên, Trường đào tạo Doanh nghiệp và các đơn vị giáo dục thường xuyên của ILSC đều cung cấp các chương trình học rất đa dạng. ILSC là một trung tâm giáo dục toàn cầu với các cơ sở nằm tại các thành phố Vancouver, Toronto, Montreal, San Francisco, New York, Sydney, Brisbane và New Delhi.

 


 

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu
Kỳ Đông
Kỳ Xuân
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS
SAT
GMAT/ GRE

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT:
TOEFL iBT:
TOEFL PBT:
IELTS:
iTEP:
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng:
Quốc tế:
Việt nam:
Tỷ lệ học sinh/giảng viên:

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí
Sách vở:
Bảo hiểm y tế:
Ăn ở:
Đi lại:
Chi phí khác:
Tổng: 0 0 0 0

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Chương trình hoàn thành chương trình trung học

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1
2
3
4
5

Các trường Đại học chuyển tiếp hàng đầu

Các trường Đại học chuyển tiếp hàng đầu:

1
2
3
4
5

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others
 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam