Yorkville University/ Toronto Film School

 21/05/2019

Website: https://www.yorkvilleu.ca/

Năm thành lập: 2003

Vị trí: Toronto

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 2

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

WILFRID LAURIER UNIVERSITY

 17/01/2019

Website: wlu.ca

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 2

Các chương trình học: 1,3,4

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

Concordia University of Edmonton

 28/12/2016

Website: https://concordia.ab.ca/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 2

Các chương trình học: 1,3,4,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

Fairleigh Dickinson University - Vancouver Campus

 28/12/2016

Website: http://view2.fdu.edu/vancouver-campus/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 2

Các chương trình học: 3,4,

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 

Copyright 2018 Capstone Vietnam