2

Thông tin chung

 • Địa chỉ:
 • Website: http://www.campbellsville.edu/
 • :
 • :
 • :
 • :
 • Năm thành lập:
 • Vị trí:
 • Thành phố lớn gần nhất:
 • Loại trường:
 • Các chương trình học:
 • Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ
 • Kiểm định:

Giới thiệu về trường

Địa điểm: Campbellsville, Kentucky - Hoa Kỳ

Thành phố chính gần nhất: Louisville / Nashville / Cincinnati / Chicago (theo thứ tự khoảng cách)

Loại hình tổ chức: Bằng Cử nhân và Thạc sĩ 4 năm

Loại hình công nhận: Được công nhận bởi SACS-COC, được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận
Trường Bacone, trước đây là Đại học Ấn Độ Bacone, là trường cao đẳng nghệ thuật tự do bốn năm tư nhân ở Muskogee, Oklahoma, Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1880 như trường đại học Ấn Độ của Almon C. Bacone, trường cao đẳng Bacone là tổ chức giáo dục đại học lâu đời nhất hoạt động liên tục ở Oklahoma. Trường có những mối quan hệ lịch sử mạnh mẽ với các quốc gia bộ tộc khác nhau, bao gồm cả Cherokee Nation và Muscogee (Creek) Nation, và cũng đến các Nhà thờ Bapstit Hoa Kỳ Mỹ.

Trường Cao đẳng Bacone là một thành viên của Ủy ban Giáo dục Đại học của Hiệp hội Cao đẳng và Trung học Bắc Trung ương, Tổ chức Đại học độc lập Oklahoma và các trường đại học, Ủy ban Đánh giá chung về ...

ử nhân và Thạc sĩ 4 năm

Loại hình công nhận: Được công nhận bởi SACS-COC, được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận
Trường Bacone, trước đây là Đại học Ấn Độ Bacone, là trường cao đẳng nghệ thuật tự do bốn năm tư nhân ở Muskogee, Oklahoma, Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1880 như trường đại học Ấn Độ của Almon C. Bacone, trường cao đẳng Bacone là tổ chức giáo dục đại học lâu đời nhất hoạt động liên tục ở Oklahoma. Trường có những mối quan hệ lịch sử mạnh mẽ với các quốc gia bộ tộc khác nhau, bao gồm cả Cherokee Nation và Muscogee (Creek) Nation, và cũng đến các Nhà thờ Bapstit Hoa Kỳ Mỹ.

Trường Cao đẳng Bacone là một thành viên của Ủy ban Giáo dục Đại học của Hiệp hội Cao đẳng và Trung học Bắc Trung ương, Tổ chức Đại học độc lập Oklahoma và các trường đại học, Ủy ban Đánh giá chung về Giáo dục Chụp X-quang, Liên đoàn Quốc gia về Điều dưỡng, Hiệp hội Các Điền kinh Liên Đại gia Quốc gia, và một thành viên liên kết của Hiệp hội Cao đẳng Giáo dục Sư phạm Oklahoma. Chủ tịch hiện tại của nó là Franklin K. Willis, tốt nghiệp Harvard, Trường luật Michigan và nguyên Phó Trợ lý Bộ trưởng về Chính sách và Các vấn đề Quốc tế.

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 01/07 01/01
Kỳ Đông 01/12 01/01
Kỳ Xuân 01/01
Kỳ Hè 01/01
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG KHÔNG KHÔNG
SAT KHÔNG
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT:
TOEFL iBT: 61 61
TOEFL PBT: 500 500
IELTS: 5.0 5.0
iTEP:
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 3500 0 -1
Quốc tế: 0 300 0 -1
Việt nam: 0 0 0 -1
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0 13/1 0

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 22,198 0 -1
Sách vở: 0 1,000 0 -1
Bảo hiểm y tế: 0 1,200 0 -1
Ăn ở: 0 7,550 0 -1
Đi lại: 0 0 0 -1
Chi phí khác: 0 1,000 0 -1
Tổng: -1 -1 -1 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học http://www.campbellsville.edu/academic-programs
Sau Đại học http://www.campbellsville.edu/academic-programs
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 Business Administration
2 Accounting
3 Biology
4 Chemistry
5 Political Science

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: , TOEFL ibt: 61, TOEFL pbt: 500, IELTS: 5.0
Sau đại học: , TOEFL ibt: 61, TOEFL pbt: 500, IELTS: 5.0

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others

Videos

 • Học bổng tù 50%
 • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam