2

Thông tin chung

 • Địa chỉ:
 • Website: http://cms.bsu.edu/
 • :
 • :
 • :
 • :
 • Năm thành lập:
 • Vị trí:
 • Thành phố lớn gần nhất: Indianapolis
 • Loại trường:
 • Các chương trình học:
 • Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ
 • Kiểm định:

Giới thiệu về trường

Đại học Ball State là một trong những trường tốt nhất vùng Trung Tây nước Mỹ. Thành lập năm 1918, Ball State không chỉ là một cơ sở giáo dục mà còn đi tiên phong về giáo dục nữa. Hàng năm, trên 800 sinh viên quốc tế chọn Ball State vì: chi phí học tập hợp lý, có nhiều học bổng và trợ cấp, các chương trình đào tạo được công nhận và xếp hạng cùng uy tín chất lượng học thuật xuất sắc, môi trường trường sở thân thiện và nồng nhiệt, ký túc xá nội trú tiện nghi, nhà ăn thuận tiện, thư viện phong phú.

...
t none windowtext;">là một trong những trường tốt nhất vùng Trung Tây nước Mỹ. Thành lập năm 1918, Ball State không chỉ là một cơ sở giáo dục mà còn đi tiên phong về giáo dục nữa. Hàng năm, trên 800 sinh viên quốc tế chọn Ball State vì: chi phí học tập hợp lý, có nhiều học bổng và trợ cấp, các chương trình đào tạo được công nhận và xếp hạng cùng uy tín chất lượng học thuật xuất sắc, môi trường trường sở thân thiện và nồng nhiệt, ký túc xá nội trú tiện nghi, nhà ăn thuận tiện, thư viện phong phú.

[Xem tiếp]

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 18/07 18/07 01/01
Kỳ Đông 01/01
Kỳ Xuân 15/11 01/10 01/01
Kỳ Hè 04/04 04/04 01/01
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG KHÔNG KHÔNG
SAT KHÔNG
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT:
TOEFL iBT: 79 79
TOEFL PBT: 550 550
IELTS: 6.5 6.5
iTEP: NA NA
SAT I: Not required
SAT II: Not required
GRE: Program Specific
GMAT: Program Specific
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 16500 4200 -1
Quốc tế: 0 280 306 -1
Việt nam: 0 2 2 -1
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0 0 0

Chi phí ước tính

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 23,472 19,062 -1
Sách vở: 0 3,500 3,500 -1
Bảo hiểm y tế: 0 1,400 1,400 -1
Ăn ở: 0 10,310 10,310 -1
Đi lại: 0 0 0 -1
Chi phí khác: 0 1,956 1,956 -1
Tổng: -1 -1 -1 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học http://cms.bsu.edu/academics/undergraduatestudy/majors
Sau Đại học http://cms.bsu.edu/academics
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 Business
2 Computer Science
3 Actuarial Science
4 Architecture
5 Telecommunication

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: , TOEFL ibt: 79, TOEFL pbt: 550, IELTS: 6.5, iTEP: NA, SAT1: Not required, SAT2: Not required
Sau đại học: , TOEFL ibt: 79, TOEFL pbt: 550, IELTS: 6.5, iTEP: NA, GRE: Program Specific, GMAT: Program Specific

Ngành học


Tên Ngành Học
Liên kết

(A)
Cử nhận

(B)
Thạc sĩ

(M)
Tiến sĩ

(D)
Chứng chỉ chuyên môn
(P)

Khác
Accounting
Advertising
Agriculture
Anthropology
Architecture
Art
Aviation
Biochemistry
Biology
Business
Business Administration
Chemistry
Communications
Computer Science
Dance/Theater
Distance Learning
Economics
Education
Engineering PreEngineering
English Literature
Environmental Science
Fashion Design
Film/ Media Studies
Finance and Banking
Fisheries
Geology/Earth Science
Graphic Design
Health Science
History
Home Economics/Nutrition
Hotel Management/Tourism
International Business
International Relations
Journalism
Languages
Laws and Legal Studies
Library Science
Liberal Arts
Linguistics
Logistics
Marine Science
Marketing
Mathematics/Statistics
Medical Technology
Medicine Pre Medicine
Music
Natural Resources and Conservation
Nursing
Petroleum Engineering
Pharmacy PrePharmacy
Philosophy
Physical Education
Physics
Political Science
Psychology
Social Work
Sociology
Speech/Speech Therapy
Supply Chain Management
Teaching English as a Second Language
Urban/Regional Planning
Others

Videos

 • Học bổng tù 50%
 • Học bổng từ 50%

Our Partners

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam