CANADA: DU HỌC, VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH CƯ

Du học, việc làm, định cư là ba chặng khác nhau của cuộc hành trình mà nhiều em ở VN cũng như phụ huynh các ...

Các trường đại học hàng đầu tại Canada

Theo bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2018 của QS, Canada có 26 trường đại học. Trong đó, 4 ...

Tổng quan về hệ thống giáo dục Vương quốc Anh

Học sinh ở Vương quốc Anh bắt buộc hoàn thành chương trình giáo dục toàn thời gian từ 5 đến 16 tuổi. Sau đó, họ ...
 

Copyright 2018 Capstone Vietnam